Развернуть меню


Цитата дня

Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов (А.С.Пушкин).


Правильний наголос у словах – підготовка до ЗНО

У першій частині тесту ЗНО з української мови обов’язково зустрічаються завдання на визначення правильного наголосу у деяких словах, які представляють собою найбільш поширені у мовленні випадки складного наголошення. Для швидкої та ефективної підготовки школярів до тестування ми зібрали список слів, що найчастіше зустрічаються в тестових завданнях, та перевірили їхнє правильне наголошення за «Словником наголосів» Погрібного М. І.. Тож запам’ятовуйте та наголошуйте правильно!

По-перше, звернемо увагу на групу слів, які мають так званий подвійний наголос, тобто їх правильна вимова має два різні, однаково «легальні» варіанти. Ось найчастіше згадувані і тестах ЗНО слова з подвійним наголосом: алфавіт, вимова, виразний (у значенні чіткий, ясний), завжди, корисний, мабуть, помилка. А тепер більш детально.

Наголос у слові вимова - правильно казати і вИмова (наголос на перший склад), і вимОва (наголос на другий склад). Подвійний наголос має слово помилка – правильно наголошувати і перший (пОмилка), і другий (помИлка) склади. Слово корисний може мати наголос на першому та другому складах – кОрисний та корИсний. Виразний (у значенні чіткий, ясний) наголошується – вИразний та вирАзний.

По-друге, треба запам’ятати раз і назавжди, що наголос у слові український падає на ї – украЇнський – і ніколи на а!!!

Далі розглянемо групу слів, в яких наголос падає на перший склад – Олень, рАзом, спИна, пОдруга, прИятель, вІрші, дрОва, зАгадка, стОляр, лЕгко, рЕшето, цЕнтнер.

У наступних словах наголос падає на останній склад – кропивА, черговИй, осокА, листопАд (в обох значеннях слова: і як назви місяця, і як процесу опадання листя), новИй, кіломЕтр, дочкА, вербА, каталОг, яснИй, докумЕнт, виразнИй (у значенні такого, що може бути вираженим), легкИй, шофЕр, бюлетЕнь, руслО, фаховИй.

У решті випадків, що викликають складності з правильним наголошенням, наголос падає на склади в середині слів: ознАка, читАння, завдАння, запитАння, навчАння, видАння, одинАдцять, чотирнАдцять, мерЕжа, чорнОслив, гуртОжиток, літОпис, ненАвисть, рукОпис.

Якщо бажаєте самостійно перевірити інші слова за словником, завантажуйте «Словник наголосів» М. Погрібного безкоштовно, а також програму для відкриття словника.

Загрузка...

Читайте подібні твори

Концепція «смерті автора» Ролана Барта в літературознавстві

Приклад тексту наукового стилю

Українські мовні кліше та сталі вирази

Зачем нужны готовые сочинения на сайте ycilka.net

Розмовний стиль мовлення: речення-приклади
Загрузка...