Развернуть меню


Цитата дня

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск…
(К. Г. Паустовский)
Специфіка драматургії як роду літератури (коротко)

Не дивно, що драма як літературний рід тяжіє до зовні ефектної подачі змальовуваного, бо ж вона орієнтована на театр, виставу, сценічність, акторську гру. Її образність виявляється гіперболічною, помітною, театрально-яскравою. «Театр вимагає ... перебільшених широких ліній як в голосі, декламації, так і в жестах», – писав М. Буало І це властивість сценічного мистецтва незмінно накладається на поведінку героїв драматичних творів.

Важлива роль в драматичних творах належить умовності мовного саморозкриття героїв, В драмі вирішальне значення має мова персонажів, що виражає їхні вольові дії й саморозкриття характерів, діалоги та монологи яких часто насичені афоризмами й сентенціями.

Другорядне значення мають: умовні репліки «убік», які ніби не існують для інших персонажів, що знаходяться на сцені, але добре чутні глядачам, а також монологи, що їх вимовляють герої наодинці з собою, є чисто сценічним засобом винесення назовні мови внутрішньої (такі монологи часто зустрічаються як в античних трагедіях, так і в драматургії Нового часу); оповідання (тобто розповіді про те, що сталося раніше або у іншому місці, у тому числі й пряме введення у п'єсу авторського голосу.

Драматург ставить свого роду експеримент, де показує, як висловилася б людина, якби у вимовлених словах виражала свої умонастрої з максимальною повнотою та яскравістю.

Згідно з Дюма-сином, «перш, ніж створити якусь ситуацію, драматург повинен поставити собі три питання. Як вчинив би в аналогічних обставинах я? Як вчинили б інші люди? Як слід вчинити? Авторові, що не відчуває прихильності до такого аналізу, треба залишити театр, тому що він ніколи не стане драматургом».

Сила художнього твору, в тому числі драматичного, як акцентували прибічники психологічної методології, в тому, що суспільно важливий зміст його, проблематика була доповнена гнучкістю, багатством художньої форми, яка може викликати в реципієнта відчуття поліфонії змісту, різноманітні переживання та враження.

Загрузка...

Читайте подібні твори

Зачем нужны готовые сочинения на сайте ycilka.net

Метафора - приклади в літературі. Метафори з творів М. Рильського

Розмовний стиль мовлення: речення-приклади

Науково-популярний стиль тексту: приклад

Концепція «смерті автора» Ролана Барта в літературознавстві
Загрузка...