Развернуть меню


Цитата дня

Словарь: зловредное литературное изобретение; он служит для того, чтобы остановить развитие языка и лишить его гибкости (Амброуз Бирс, американский писатель).


Маніпуляція людьми у рекламі: науковий погляд

В українських реаліях, отримавши свободу рекламного простору на початку 90х років, рекламісти спершу «схопились» за маніпулятивні технології в рекламі. Це може бути пов’язане з тим, що в радянських умовах суворої державної монополії як в товарній, так і політичній та соціальній рекламі, за умов відсутності конкуренції, культура реклами практично не розвивалася.

Після того, як в країну почав входити вільний ринок, рекламісти взяли до дії дещо застаріле твердження, популярне в США ще у 70-ті роки, людина в такому разі сприймається як пластичний об’єкт, яким можна та потрібно маніпулювати. Мовляв, це єдине та головне завдання психології реклами.

Ці твердження дотепер тиражуються в країнах пострадянського простору: навіть в російській версії «Вікіпедії» дане таке визначення: «Психологія реклами - розділ психології, який займається оцінкою потреб або очікувань споживачів, розробкою психологічних засобів впливу на людей з метою створення попиту товар, що підлягає збуту». Також дослідник Лєбєдєв-Любимов зазначає, що особливо нечесною, недобросовісною на пострадянському просторі є політична реклама.

Саме ця невірна, маніпулятивна установка рекламодавців призводить зараз до того, що пострадянське суспільство стало дуже критично ставитися до реклами. Український споживач змінюється: він отримує новий досвід, його культура споживання підвищується, він починає розбиратися в рекламних технологіях, критично аналізувати рекламу. Низькопробна реклама, яка входить у протиріччя з традиційними моральними цінностями, вдається до демонстрації примітивної вульгарної еротики, агресії, несмаку, використовує нібито приховані, але дуже демонстративні прийоми прямого, грубого психологічного тиску, вже не задовольняє українців.

Видається, що реклама в українському суспільстві має органічно доповнювати маркетинг як систему координації взаємозалежних елементів ділової активності, людяної, етичної філософії бізнесу, мета якої - зм'якшення криз надвиробництва, збалансування попиту та пропозиції.

З точки зору культури рекламну діяльність слід розглядати як одне з джерел культурного розвитку - розвитку сучасних дизайн-технологій, мистецтва, культури споживання тощо. Рекламування високоякісних товарів задає високі ціннісні стандарти, розвиває знання і смаки людей.

Обійтися без реклами на даному етапі фактично неможливо, як вважає відомий дослідник реклами та психології реклами Бове Аренс. Якісна реклама слугує потребам суспільства: прикрашає вулиці, розвиває людину як особистість, дає йому нову цікаву та корисну інформацію, пропагує моральні цінності, вирішує соціальні проблеми.

Загрузка...

Читайте подібні твори

Як зробити ефективну рекламу: моделі, фактори, брендінг (для студентів)

Параметри якості реклами

Аналіз телевізійної реклами в Україні

Творчість та креативність у рекламі та її вплив на продаж товару

Комунікативний вплив телевізійної реклами - приклад соціологічного дослідження
Загрузка...