Развернуть меню


Цитата дня

Люди учатся, как говорить, а главная наука — как и когда молчать (Л.Н.Толстой).
Маніпуляція людьми у рекламі: науковий погляд

В українських реаліях, отримавши свободу рекламного простору на початку 90х років, рекламісти спершу «схопились» за маніпулятивні технології в рекламі. Це може бути пов’язане з тим, що в радянських умовах суворої державної монополії як в товарній, так і політичній та соціальній рекламі, за умов відсутності конкуренції, культура реклами практично не розвивалася.

Після того, як в країну почав входити вільний ринок, рекламісти взяли до дії дещо застаріле твердження, популярне в США ще у 70-ті роки, людина в такому разі сприймається як пластичний об’єкт, яким можна та потрібно маніпулювати. Мовляв, це єдине та головне завдання психології реклами.

Ці твердження дотепер тиражуються в країнах пострадянського простору: навіть в російській версії «Вікіпедії» дане таке визначення: «Психологія реклами - розділ психології, який займається оцінкою потреб або очікувань споживачів, розробкою психологічних засобів впливу на людей з метою створення попиту товар, що підлягає збуту». Також дослідник Лєбєдєв-Любимов зазначає, що особливо нечесною, недобросовісною на пострадянському просторі є політична реклама.

Саме ця невірна, маніпулятивна установка рекламодавців призводить зараз до того, що пострадянське суспільство стало дуже критично ставитися до реклами. Український споживач змінюється: він отримує новий досвід, його культура споживання підвищується, він починає розбиратися в рекламних технологіях, критично аналізувати рекламу. Низькопробна реклама, яка входить у протиріччя з традиційними моральними цінностями, вдається до демонстрації примітивної вульгарної еротики, агресії, несмаку, використовує нібито приховані, але дуже демонстративні прийоми прямого, грубого психологічного тиску, вже не задовольняє українців.

Видається, що реклама в українському суспільстві має органічно доповнювати маркетинг як систему координації взаємозалежних елементів ділової активності, людяної, етичної філософії бізнесу, мета якої - зм'якшення криз надвиробництва, збалансування попиту та пропозиції.

З точки зору культури рекламну діяльність слід розглядати як одне з джерел культурного розвитку - розвитку сучасних дизайн-технологій, мистецтва, культури споживання тощо. Рекламування високоякісних товарів задає високі ціннісні стандарти, розвиває знання і смаки людей.

Обійтися без реклами на даному етапі фактично неможливо, як вважає відомий дослідник реклами та психології реклами Бове Аренс. Якісна реклама слугує потребам суспільства: прикрашає вулиці, розвиває людину як особистість, дає йому нову цікаву та корисну інформацію, пропагує моральні цінності, вирішує соціальні проблеми.

Загрузка...

Читайте подібні твори

Психологічні аспекти ефективності рекламного звернення (навчальні матеріали)

Як зробити ефективну рекламу: моделі, фактори, брендінг (для студентів)

Комунікативний вплив телевізійної реклами - приклад соціологічного дослідження

Образец рекламной статьи «Медовый месяц»

Параметри якості реклами
Загрузка...