Развернуть меню
Цитата дня

В народной речи живут и всегда действуют законы рождения языка (Л.Н. Толстой).

Синоніми до слів на літеру Е

ЕВАКУАЦІЯ (людей) вивіз, вивозка, вивезення, виїзд; (міста) залишення.

ЕВНУХ кастрат, валух, різанець, скопець;  (у гаремі) кастрований слуга.

ЕВОЛЮЦІЯ поступовий розвиток, процес поступових змін; (військових кораблів) переміщення, пересування, маневрування.

ЕВРИКА! знайшов! відкрив! он де заковика!  сов. собаку зарито!

ЕВФОНІЯ милозвучність, доброзвучність, гармонійність, мелодійність.

ЕГЕ ч. еге ж, так, так є, так-так, правда, Ваша /твоя/ правда; (!) еге-ге!

ЕГІДА бук. щит Зевса; захист, заступництво, протекція, охорона, оборону опіка.

ЕГОЇЗМ самолюбство, себелюбство, індивідуалізм, сил. егоцентризм; (самозакоханість) еготизм, самозамилування, самохвальба, самохвальство; честолюбство, марнослав’я, марнолюбство, марнославство.

ЕГОЇСТ самолюб, самолюбець, себелюб, себелюбець, індивідуаліст, егоцентрист; честолюб, марнолюб.

ЕДЕМ рай, Царство Небесне, Небо, Небеса; земний рай, живодайний край.

ЕДИКТ (королівський) указ, грамота, акт, закон.

ЕКВАТОР рівник, рівноденник.

ЕКВІВАЛЕНТ відповідник, рівнозначник; (слова) синонім.

ЕКВІВАЛЕНТНИЙ рівнозначний, рівноцінний, цілком  такий, достоту такий; (– величини) однаковий, тотожний; (– значення слова) синонімічний.

ЕКЗАЛЬТАЦІЯ захопленість, збудженість, захоплення, захват, збудження, піднесення, сил.

ЕКСТАЗА вибух емоцій; екзальтованість.

ЕКЗАЛЬТОВАНИЙ надміру збуджений /розпалений, захоплений, піднесений, палкий, запальний/.

ЕКЗАМЕН іспит, опит, опитування, перевірка, контроль; (на зрілість) тест, проба, випроба, випробування, випробування; (письмовий) шк. контрольна праця.

ЕКЗЕКУТОР виконавець екзекуції; п. каратель, кат, вішатель, розпинатель.

ЕКЗЕКУЦІЯ тілесна кара /покарання/; страта, кара на горло, (виконання смертного вироку) розп’яття, каменування, спалення, автодафе, розстріл, повішання, гільйотинування, лінчування.

ЕКЗЕМА (на шкірі) висип.

ЕКЗЕМПЛЯР (газети) примірник, р. копія; (тваринного світу) тип, представник; (хто) штука, феномен, експонат.

ЕКЗИСТЕНЦІЯ існування, життя.

ЕКЗОТИКА дивовижність, дивоглядність, незвичайність, мальовничість.

ЕКЗОТИЧНИЙ незвичайний, дивовижний, дивоглядний, чудернацький, химерний, мальовничий, (край – ще) заморський, чужоземний.

ЕКІПАЖ карета, укр. повіз, (з відкидним верхом) фаетон, коч, колясці; (судна) команда, залога, обслуга.

ЕКОНОМ (маєтку) управитель.

ЕКОНОМІЯ ощадність,  ощадливість; (річна) заощадження, вигода, прибуток; фільварок.

ЕКОНОМНИЙ ощадний, ощадливий, нерозтратливий, немарнотратний, (– витрату) не надмірний, розрахований, стриманий.

ЕКРАН щит, щиток, (над чим) дашок, (між чим) перетинка (білий; для демонстрації фільму) полотнище; кіномистецтво, мистецтво кіно, жм. кіно; (голубий) телевізія, телебачення.

ЕКСКУРСАНТ (учасник екскурсії) турист, мандрівник, як ім. подорожній; (у музеї) відвідувач, глядач, оглядач.

ЕКСКУРСІЯ (на природу) прогулянка, (туристична) похід, подорож, тур; (до музею) відвідини /оглядини/ чого; (гурт екскурсантів) група.

ЕКСПАНСИВНИЙ нестримний, рвучкий, поривчастий, бурхливий; (– вдачу) запальний, гарячкуватий.

ЕКСПАНСІЯ бук. просування, поширення; (військова) агресія.

ЕКСПЕДИЦІЯ (пошти) розсилання; (наукова) подорож, відрядження, місія; (каральна) операція, акція, похід; (розвідна) рейд; (учасники експедиції) група, партія, загін.

ЕКСПЕРИМЕНТ проба, дослід, р.  спроба, ід. пробна куля; дослідження.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ (шлях) пробний, дослідний, кн. емпіричний; (процес) лабораторний; (цех) дослідчий, дослідницький; (проект) недокінчений, розроблюваний; (політ) випробний.

ЕКСПЕРТ (що робить експертизу) фахівець, знавець, спеціаліст; (у своїй сфері) авторитет.

ЕКСПЕРТИЗА (лікарська) дослідження, обстеження, огляд, розгляд, аналіз.

ЕКСПЛУАТАТОР визискувач, гнобитель, обр. кровопивець, шкуродер, жмикрут, живолуп, живоїд, акула, хижак; (рабів) плантатор.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ визиск, визискування, гноблення, обр. шкуродерство, п. грабунок; (ресурсів) розробка, використання, користування чим.

ЕКСПЛУАТУВАТИ визискувати, обр. пити кров, гнути в три дуги, дерти шкуру, висотувати /витягати/ жили, тягнути /останні/ жили, п. грабувати; (ресурси) використовувати, розробляти, користуватися чим.

ЕКСПОЗИЦІЯ (в романі) ЛІТ. передісторія; (експонатів) розміщення, розстановка, виставляння; (музейна) виставка, стенд.

ЕКСПОНАТ (музею) предмет, річ; (– людину) проява, оригінал, дивак, екземпляр.

ЕКСПРЕС швидкий транспортний засіб /поїзд, пароплав, літак, автобус тощо/.

ЕКСПРОМТОМ без вагань, блискавично; (відповідати) без підготовки, без обдумування.

ЕКСПРОПРІАЦІЯ (майна) відібрання, конфіскація, зневласнення, /державою/ націоналізація, удержавлення, обр. грабіж награбованого.

ЕКСТАЗ захоплення, захват, збудження, піднесення, сил. самозабуття, нестяма.

ЕКСТРАВАГАНТНИЙ  (костюм) незвичайний, своєрідний, оригінальний, чудернацький; (хто) чудний, химерний, ексцентричний.

ЕКСТРАКТ витяг, сов. витяжка, приб. вивар, настій; (лікарський) ліки; (з ягід) /згущений/ сік.

ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ (випадок) винятковий, незвичайний, феноменальний, особливий; (захід) спеціальний; (професор) позаштатний.

ЕКСТРЕМ і ЕКСТРЕМІЗМ (у політиці) крайність, фанатизм, сов. крайнощі; (у побуті) ексцентричність.

ЕКСТРЕНИЙ (з’їзд) невідкладний, терміновий, негайний; (видаток) несподіваний, непередбачений; (випуск газети) позачерговий.

ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ (одяг) фіглярський, надто оригінальний, /своєрідний, незвичайний, дивний/; ТЕХ. не концентричний.

ЕКСЦЕС крайність, надмір, нестриманість, порушення норм, переборщення; (неординарна акція) вибрик, випад, гострий конфлікт /сутичка/.

ЕЛЕГІЙНИЙ (лад) сумовитий, журливий, меланхолійний, невеселий.

ЕЛЕГІЯ вірш /навіяний смутком/, П. смуток, меланхолія.

ЕЛЕГАНТНИЙ (– манери) вишуканий, витончений, вишукано-витончений, (уклін) галантний, (– позу) галантний, граціозний; (одяг) показний, чепурний.

ЕЛЕКТРИЗУВАТИ бук. піддавати електризації; П. збуджувати, настроювати; наелектризовувати.

ЕЛЕМЕНТ (хімічний) укр. первень; (системи) складник, інгредієнт, деталь, риса, аспект; (електричний) батарея, гальванічний елемент, сов. батарея; мн. ЕЛЕМЕНТИ, (знань) основи, ази, початки; (паразитичні) верстви, прошарки.

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ (– знання) початковий, азбучний, загальновідомий, найнеобхідніший; (приклад) найпростіший, нескладний, зрозумілий; (– права) основний; якнайдрібніший, якнайменший /н. елементарна частинка/.

ЕЛІКСИР настій, настоянка, витяг, екстракт; (від хвороб) бальзам, жива /цілюща/ вода.

ЕЛІТА (народу) провідники, верховоди, батьки, обр. дріжджі суспільства; (обрані народом) обранці, як ім. найкращі; З. П. істеблішмент, вищий /фешенебельний/ світ, вищий клас, обр. сметанка, сіль землі, передова верства.

ЕЛАСТИЧНИЙ гнучкий, пружний, пружистий; (крок) граціозний, плавкий, р. пливкий, сов. плавний; (– людську натуру) мінливий, обр. і нашим, і вашим.

ЕЛОКВЕНЦІЯ красномовство, красномовність, пишномовність, пишна мова.

ЕМАЛЬ склиця; (на кераміці) поливо, полива.

ЕМАНАЦІЯ кн., витікання, виділяння, випромінювання; (хім. елемент) радон.

ЕМАНСИПАЦІЯ визволення, звільнення, розкріпачення, вивільнення.

ЕМБЛЕМА (миру) символ, знак; (нації) герб, (у формі полотнища) прапор.

ЕМБРІОН (життя) зародок, зав’язок; П. зачаток, початок.

ЕМІГРАНТ переселець, виселенець, (змушений) вигнанець, експатріант, (гнаний) втікач; (після II св. війни) переміщена особа. З. П. колоніст, чужинець, прихідько, зайда, заброда. новак, д. прихода, як ім. нетутешній, немісцевий.

ЕМІГРАЦІЯ (дія) переселення, виселення, (примусова) вигнання; (стан) життя /перебування/ на чужині; (для рідного краю) чужина, чужий світ, (середовище емігрантів) ЗБ. емігранти.

ЕМІСАР (секретний) посланець, представник, довірена особа, агент, посол, дипломат, як ім. уповноважений, кн. виконавець секретної місії.

ЕМОЦІЙНИЙ (світ) чуттєвий, почуттєвий, емоціональний; (– зустріч) сердечний; (струс) душевний, психічний; (– натуру) нестриманий, запальний, пристрасний.

ЕМОЦІЇ мн., (психічні) чуття, почуття, почування, пристрасті, р. пасії; (глибокі) душевні переживання.

ЕМПІРИЧНИЙ практичний, не теоретичний.

ЕНЕРГІЙНИЙ (енергійний), повен сил /енергії/, діяльний, активний, непосидющий, рухливий, невтомний, моторний, не інертний, не сонний, жвавий, живий, ініціативний, бадьорий; З. П. працьовитий, роботящий.

ЕНЕРГІЯ укр. живець; приб. сила, снага, потенція, сил. потуга, потужність; З. П. наполегливість, рішучість; (творча) дух, пристрасть, натхнення, пасія, обр. вогонь, полум’я.

ЕНТУЗІАЗМ захоплення, запал, піднесення, енергійність.

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ (– знання) різнобічний, всебічний, всеохопний, всеосяжний, широкий.

ЕПІГОН (у мистецтві) наслідувач, сліпий послідовник, безликий /неоригінальний / творець.

ЕПІГРАМА віршований напис; (на когось) ущипливий вірш; дотеп.

ЕПІГРАФ бук. напис; (до твору) напис /цитата, афоризм, крилате слово, приказка тощо/, що відбиває ідею твору.

ЕПІДЕМІЯ пошесть, зараза, (смертоносна) моровиця, д. мор.

ЕПІЗОД (з життя) випадок, приключка, подія, факт, пригода, кн. інцидент; (у фільмі) кадр.

ЕПІЛЕПСІЯ чорна неміч, падуча хвороба/ слабість.

ЕПІЛОГ (твору) кінцівка, закінчення, післямова, післяслово; кінець, розв’язка.

ЕПІСТОЛА (папська) послання, звернення, відозва; лист.

ЕПІТЕТ (до реалії) означення, характеристику (образливий) укр. докладка, прикладка.

ЕПІЧНИЙ (жанр) розповідний, оповідний; (– розповідь) спокійний, розважливий, не емоційний.

ЕПОПЕЯ (героїчна) твір, цикл творів; (битви) героїка, героїчні діла.

ЕПОС розповідний жанр; (народів) народна творчість, фольклор. 

ЕПОХА доба; (революцій) період,  час, часи, роки; (нова) ера, дні. ЕПОХАЛЬНИЙ, (винахід) знаменний, важливий, визначний, вікопомний, історичний.

ЕРОТИЧНИЙ (роман) заглиблений у секс, сексуальний, сексуально-орієнтований; (– нахили) хтивий, р. хітливий; (– поезію) порнографічний, непристойний.

ЕРУДИТ знавець, вчений, дока, жм. розумака; всезнавець, всезнайко, ходяча енциклопедія.

ЕРУДИЦІЯ ученість, обізнаність, начитаність, енциклопедичність; (у чомусь) знання, досвід.

ЕСЕНЦІЯ (ароматна) розчин, рідина; суть, квінтесенція.

ЕСКАДРА флотилія, підрозділ флоту, армада.

ЕСКІЗ (картини) нарис, начерк.

ЕСКОРТ (почесний) почет, супровід; (в’язнів) конвой, охорона, варта, сторожа.

ЕСТЕБЛІШМЕНТ /привілейована/ панівна верства; еліта.

ЕСТЕТ (цінитель мистецтва) обр. поклонник муз і грацій, цінитель краси.

ЕСТЕТИКА наука про мистецтво; (слова)  краса, артистичність, артизм; (творця) мистецький /артистичний/ смак; естетичність.

ЕСТРАДА (для виступів) підвищення, майданчик, поміст, сцена, кін; мистецтво малих форм.

ЕТАП (відтинок часу) період, фаза, стадія; (життя) смуга;  (мирний) час, часи;   (шляху) частина; (в’язнів) транспортування, транспортація, перевіз, переміщення, (піший) похід, (валка в’язнів) група, гурт, партія, колона.

ЕТИКА наука про мораль; (норми поведінки) добропристойність, доброчесність, доброзвичайність, правила пристойності, умовності спілкування.

ЕТИКЕТ кодекс добропристойності, правила ввічливості, церемонії, звичаї, формальності.

ЕТИМОЛОГІЯ (слова) родовід, ґенеза, походження.

ЕТИЧНИЙ моральний, добропристойний, доброзвичайний, доброчесний; (– норми поведінки) загальноприйнятий, не вуличний, не вульгарний.

ЕТНОЦИД (знищення національних прикмет) денаціоналізація, асиміляція.

ЕТЮД (картини) ескіз, начерк, нарис; (малюнок з натури) образок; (музичний) п’єску вправа.

ЕФЕКТ (від чого) враження, вплив /дія,/ кого; (економічний) користь, вигода, наслідок, результат; мн. ЕФЕКТИ, (для створення враження) засоби.

ЕФЕКТИВНИЙ результативний, дієвий.

ЕФЕМЕРНИЙ нетривалий, короткочасний, недовговічний; (образ) уявний, нереальний.

ЕФІРНИЙ (образ) безтілесний, неземний.

ЕШАФОТ (для страти) поміст; диба, шибениця, гільйотина, місце страти, лобне місце.

Назад до алфавітного показчика словника синонімів


Загрузка...