Развернуть меню
Цитата дня

Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость (А. П. Чехов).

Українські синоніми на літеру В

ВАБИТИ (заманювати кудись чимсь принадним) надити, манити, (чимсь показовим) приваблювати, зваблювати, принаджувати, тягти, тягнути, притягати, підсил.: поривати, спокушати, (поглядом) приковувати, спокушати, причаровувати.

ВАГА ваги, вагівниця, (з коромислом) терези; (те, що важить) вантаж, тягар.

ВАГАННЯ нерішучість, сумнів, хитання.

ВАГАТИСЯ сумніватися, хитатися, роздумувати, м'ятися.

ВАГІТНА розм. важка, черевата// при надії, у тяжі, у важному стані.

ВАГОМИЙ змістовний, ваговитий, (підтверджений чимсь) авторитетний, солідний.

ВАДА недолік, хиба, (серця) порок, розм. прогалина, ганж, книжн. дефект, розм. мінус.

ВАЖИТИ (мати певну вагу) тягти на стільки, (бути важливим для чогось) значити, означати// мати значення, мати вагу.

ВАЖИТИСЯ (рішатися на щось) наважуватися, насмілюватися; замірятися, посягати.

ВАЖКИЙ (який має велику вагу) тяжкий, масивний, нелегкий, (дуже важкий) важкуватий, тяжкуватий, (про людину) огрядний, громіздкий, (сповнений труднощів) трудний, лихий, пекельний, (про нестатки) сутужний, скрутний, (сумні хвилини життя) гіркий, несолодкий, складний, (про повітря) густий, спертий.

ВАЖКО тяжко, трудно, тугувато, туго, гірко, несолодко.

ВАЖЛИВИЙ великий, визначний, значущий, (досить важливий) помітний, серйозний, поважний, (для епохи) історичний, грандіозний.

ВАКАНТНИЙ вільний.

ВАЛИТИ 1. (примушувати впасти) валяти, (догори ногами) перекидати, перевертати, (стіни) розвалювати; 2. (про рух, насуватися кудись масою) сунути, перти, (навально) валувати, насуватися, розм. (швидко, нестримно) ринути, перти.

ВАНТАЖ вага, поклажа, тягар, розм. груз, (для перенесення руками) ноша, діал:. ладунок, набір.

ВАРИТИ приготовляти, готувати, розм. куховарити.

ВАРТА охорона, сторожа, чати, розм. караул, (прикордонна) застава, (для супроводу) (почесного) ескорт, (часто правопорушників) конвой.

ВАРТІСТЬ ціна, (вагомість чогось) цінність, значущість, значимість, значення.

ВАРТО варт, доцільно, доречно, гоже// годиться, личить, не завадить, не вадить, не зайво, не шкодить.

ВАРТОВИЙ вартівник, чатовий, розм:. караульний.

ВАРТУВАТИ чатувати, розм. караул йти.

ВАТАЖОК провідник, проводир, ватаг, р. ватажко, отаман, р. вожак.

ВБІГАТИ влітати, забігати.

ВВАЖАТИ визнавати, признавати, приймати за кого, що, розм. мати за кого, за що, док.: признати, визнати, порахувати, прийняти.

ВДАЛЕЧ вдалину, вдалечінь, вдаль.

ВДАЛИЙ добрий, успішний, результативний, (про зауваження) влучний, (художній витвір) майстерний, (вибір) доречний, слушний, відповідний.

ВДАЧА (про риси, особливості людини) характер, природа, натура, розм. норов.

ВДИВЛЯТИСЯ (дуже пильно дивитися) придивлятися, витріщатися, пронизувати// проникати очима, втуплювати очі, витримувати очі.

ВДОСВІТА рано, раненько, світанком// на світанку, рано-вранці, підсил. рано-ранісінько, на зорі.

ВДУМУВАТИСЯ заглиблюватися, поринати.

ВЕЛЕТЕНЬ велет, богатир, книжн., підсил.: гігант, колос, фолькл. вирвидуб, вернигора.

ВЕЛИКИЙ чималий, немалий, величезний, велетенський, превеликий, здоровенний, отакенний, книжн. колосальний, гігантський, (значний просторово) просторий, широкий, (витвір) грандіозний, (споруда) капітальний, монументальний, (ріст) рослий, (об'єм) об'ємний, об'ємистий, (маса) масивний, (річ) громіздкий, (овочі) дорідний.

ВЕЛИЧ величавість, високість, величність, маєстат.

ВЕЛИЧНИЙ величавий, (з масивністю) грандіозний, монументальний; (за виглядом) урочистий.

ВЕСЛУВАТИ гребти.

ВЕРЕДЛИВИЙ примхливий, капризний, комизливий, химерний, перебірливий, (про смак) вибагливий, діал. примхуватий.

ВЕРЕДУВАННЯ ) коверзування, капризування, розм:. вереди, комиза.

ВЕРЕДУВАТИ перебирати, (штучно) вигадувати, (з примхами) капризувати, каверзувати.

ВЕРЗТИ розм.: плести, молоти, ляпати, плескати, зневажл.: патякати, торочити// плести мандрони, нести казна-що, нести щось несусвітнє, плести баляндраси.

ВЕРТИКАЛЬНИЙ (спрямований по вертикалі) прямовисний, прямий, сторчовий, простопадний.

ВЕРХ вершина, вершок, верхівка; верхів'я, (гірського пасма) гребінь, розм.: верховина, маківка, (гострий вершечок гори) пік; (дерев) верхів'я.

ВЕРШИНА верхів'я, вінець, книжн.: апогей, зеніт, кульмінація, пік.

ВЕРШНИК наїзник, верхівець, їздець, верховий, (військові) кавалерист, кіннотник.

ВЕСЕЛИЙ життєрадісний; жартівливий, потішний, дотепний.

ВЕСЕЛИТИ (викликати гарний настрій) забавляти, звеселяти, розвеселяти, (дотепами) розважати, тішити, потішати.

ВЕСЕЛІТИ (ставати веселим) веселішати, прояснятися, розпогоджуватися.

ВЕСЛЯР гребець, (на гондолі) гондольєр.

ВЕСНЯНКИ (руді цяточки на шкірі) ластовиння, ластовинки.

ВЕСТИ (спрямовувати рух куди-небудь) проводити, проводжати, (скеровуючи кого) супроводжувати.

ВЕСТИСЯ поводитися.

ВЕСЬ всенький //цілий.

ВЗАЄМНИЙ обопільний.

ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ злагода, згода, порозуміння.

ВЗІРЕЦЬ приклад, зразок, ідеал.

ВИБАЧАТИ пробачати, прощати, дарувати.

ВИБАЧАТИСЯ перепрошувати.

ВИБАЧЕННЯ (вияв поблажливості) пробачення, прощення; (прохання прощення) перепрошення, перепросини.

ВИБИРАТИСЯ видобуватися, вилазити, вилізати, р. діставатися з чогось, (з ув'язнення) вириватися, (з глибокого, мокрого) викарабкуватися, (з заплутаного) виплутуватися, (зі засипаного, води, купи чогось) виборсуватися, (в дорогу) вирушати.

ВИБОРЧИЙ виборний (зі сл. агітація, депутат, посада, старшина).

ВИБУВАТИ покидати, залишати, (за допомогою засобів переміщення) виходити, виїжджати.

ВИБУХАТИ рватися, розриватися.

ВИВОДИТИ випроваджувати, виставляти.

ВИВОЛІКАТИ витягати.

ВИВЧАТИ вчити, оволодівати чим, опановувати, (глибше) студіювати, розм. жарт, штурмувати, (на пам'ять) завчати, розучувати, розм.: зубрити, (з труднощами) товкти.

ВИГАДАНИЙ придуманий, надуманий, видуманий; (з минувшини) легендарний, міфічний, (пов'язаний з житіями святих) апокрифічний.

ВИГАДКА вимисел, видумка, фантазія, фантастика, небувальщина, розм. байка, зневажл. мн. брехні, побрехеньки.

ВИГАДУВАТИ видумувати, придумувати, вимишляти, фантазувати, мудрувати, (на основі відомого) імпровізувати, розм.: плести, плескати.

ВИГАНЯТИ проганяти, випроваджувати, виставляти, розм.: викидати, наганяти, (грубо): витурювати, вимітати, виштовхувати, (утискуючи) витісняти, книжн. видворяти.

ВИГЛЯД вид, зовнішність, подоба, постава.

ВИГОДА користь, (про побут) зручність, затишок, (особлива) комфорт, комфортабельність.

ВИГОЛОШУВАТИ промовляти, проголошувати, ірон. віщати, (доповідь) зачитувати.

ВИГУКУВАТИ викрикувати, гукати.

ВИДАВАТИ (на допиті) виказувати, викривати, зраджувати, розм. (з драматичним відтінком) топити, (для всіх) розголошувати.

ВИДАТНИЙ визначний, значний, великий, підеш.: блискучий, чільний, знаменитий.

ВИДІЛЯТИСЯ вирізнятися, видаватися, відзначатися, р. виокремлюватися, (про зображення) вимальовуватися, висвічуватися, р. обрисовуватися.

ВИДНИЙ солідний, показний, (виділяється зовнішністю) ставний, статечний, імпозантний, презентабельний.

ВИДНІТИСЯ видніти, (досить чітко) красуватися, (не зовсім чітко) бовваніти, вимальовуватися, мріти, маячіти, вирисовуватися, (з-за чогось) виглядати, визирати, проступати з чого.

ВИДУЖУВАТИ здоровшати, одужувати, поправлятися, (за допомогою ліків) виліковуватися, розм.: оклигувати, очунювати, фам. очухуватися.

ВИЗВОЛЯТИ звільняти, рятувати, виручати, (воюючи, здобувати попереднє) відвойовувати, перен., підсип, розкріпачувати, розкабалювати// розбивати кайдани.

ВИЗНАНИЙ поширений, модний, широковідомий, популярний.

ВИЗНАЧАТИ окреслювати, визначувати, (визначення) розкривати, характеризувати, формулювати, (розпізнавати) з'ясовувати.

ВИЗНАЧЕННЯ книжн. дефініція, формулювання.

ВИЙМАТИ добувати, витягати, витягувати, (рвучко) вихоплювати, вихвачувати.

ВИКЛИКАТИ визивати, (письмово) виписувати, (спричиняти появу певного стану) будити, збуджувати, родити, породжувати, зароджувати, (асоціаціями) навівати, наводити, вселяти, поет, (в душу) ронити.                                                  ,

ВИКОНУВАТИ здійснювати, реалізувати, втілювати (в життя), уроч. звершувати.

ВИКОРИСТОВУВАТИ користуватися чим, вживати що, застосовувати, послуговуватися чим.

ВИКОРІНЮВАТИ витруювати, викорчовувати.

ВИПЛЕКАНИЙ випещений, плеканий, викоханий.

ВИКРЕСЛЮВАТИ викидати, усувати, вимазувати, (зі списку) виключати.

ВИКРИВАТИ розкривати, виявляти, розвінчувати, демонструвати// зривати маску з кого, виводити на чисту воду кого.

ВИКРИВЛЕННЯ спотворення чогось, перекручення, кривотлумачення.

ВИКРИВЛЯТИ скривлювати, перекривляти, (риси обличчя) перекошувати, (про думки) перекручувати, спотворювати.

ВИКРУЧУВАТИСЯ виплутуватися, вивертатися, розм.: вислизати, викараскуватися.

ВИЛАЗИТИ залазити, п'ястися, пнутися, (по чомусь стрімкому) дертися, розм. викарабкуватися.

ВИЛЕЖУВАТИСЯ відлежуватися, розм. валятися.

ВИЛОЩЕНИЙ блискучий, глянсований.

ВИМАГАТИ домагатися, диктувати кому що; (зобов'язуючи) веліти, наказувати, зобов'язувати.

ВИМАНЮВАТИ винаджувати, викликати, (досягати чогось за допомогою хитрощів) витягати, розм. видурювати.

ВИМИКАТИ виключати, (газ, воду) відключати, (світло) гасити.

ВИМІР параметр.

ВИМОВА дикція, говірка, книжн. прононс.

ВИМОВЛЯТИСЯ звучати, мовитися.

ВИМОГА домагання, (категорично) ультиматум.

ВИМОГЛИВИЙ прискіпливий, причепливий, критичний, вибагливий, підсил. суворий.

ВИНА провина, гріх.

ВИНАДЖУВАТИ виманювати.

ВИНАХІД видумка.

ВИНАХІДЛИВИЙ вигадливий.

ВИНАХОДИТИ створювати, вигадувати, придумувати.

ВИНИКАТИ повставати, з'являтися, появлятися, формуватися, пробуджуватися, зароджуватися, назрівати, приходити; (в пам'яті) зринати, прокидатися.

ВИННИЙ винен, винуватий.

ВИННИЙ кислуватий, кисло-солодкий.

ВИНОСКА посилання.

ВИНОШУВАТИ плекати, кохати, леліяти, носити.

ВИНУВАТЕЦЬ боржник, призвідник, розм. призвідця, у знач, ім. винний, винуватий.

ВИНЯТКОВИЙ особливий, рідкісний, унікальний, книжн. екстраординарний.

ВИНЯТКОВІСТЬ виключність, привілейованість.

ВИПАДАТИ вивалюватися, вилітати, вириватися, (під час руху) висковзати, (про щось рідке) випорскувати; (про волосся, пір'я) вилазити, облазити.

ВИПАДКОВИЙ принагідний, непостійний, книжн. оказіональний, (зненацька) несподіваний, нежданий, неочікуваний, непередбачуваний, діал. припадковий // перший-ліпший.

ВИПАДКОВО непередбачено, зненацька, несподівано.

ВИПАДОК пригода, подія, епізод, інцидент, діал. припадок.

ВИПАРОВУВАННЯ пара, випар.

ВИПИВАТИ розм. вихиляти, висушувати, осушувати, виціджувати, пропускати, перехиляти, перекидати, розпивати, (трішки) пригублювати, зневажл.: (багато а. все). видудлювати, видувати, (довго) висмоктувати.

ВИПЛИВАТИ спливати, випірнати, вигулькувати, поет, зринати, виринати, (брати початок — річка, потік) витікати.

ВИПОГОДЖУВАТИСЯ вияснятися, прояснюватися, рож. роз'яснятися, світліти, яснішати.

ВИПРАВДОВУВАТИСЯ (визнавати невинним) оправдовуватися, вибачати, (з прихованням часткової провини) вигороджувати, обілювати, (бути гідним чогось) відповідати.

ВИПРАВЛЕННЯ поправка, розм. правка, книжн. коректив.

ВИПРАВЛЯТИ поправляти, книжн. коригувати, коректувати, (повністю) переправляти, (частково) підправляти, (у тексті) правити, редагувати, вичитувати, справляти.

ВИПРОБУВАННЯ перевірка, проба, мн. іспити, екзамен.

ВИПРОСТОВУВАТИ розпрямляти, розпростовувати, випрямляти, розгинати.

ВИПРЯМЛЯТИСЯ виструнчуватися, витягатися, випростовуватися.

ВИПУСКАТИ (висувати наперед — кігті) виставляти, (дозволяти падати) попускати, (відриваючись — про пелюстки) ронити, (колосся) викидати.

ВИПУСКНИК (про учня) абітурієнт.

ВИР коловорот, крутіж, круговерть, підсил. чорторий, нурт.

ВИРАЖАТИ висловлювати, виливати, (узагальнюючи) формулювати; (почуття) виявляти, відбивати, випромінювати.

ВИРАЗНИЙ чіткий, розбірливий, виразистий, яскравий, ясний, рельєфний, (про обличчя, очі) вимовний, проникливий, експресивний.

ВИРАХОВУВАТИ вилічувати, відраховувати, (все разом) підсумовувати.

ВИРИВАТИ рвати, висмикувати, видирати, вискубувати.

ВИРІВНЮВАТИ рівняти, вигладжувати, розрівнювати, розправляти.

ВИРІЗУВАТИ вирізати, витинати, (кущі, дерева) вирубувати.

ВИРІШАЛЬНИЙ остаточний, останній, рішучий.

ВИРІШИТИ док. (прийти до певного висновку) ухвалити, постановити, рішити, (обдумавши) покласти, порішити.

ВИРОБЛЯТИ робити, виготовляти, випускати, продукувати, творити, (фабричним способом) фабрикувати, (певні якості) виховувати, формувати, розвивати.

ВИРОДЖУВАТИСЯ занепадати, перероджуватися, книжн. деградувати.

ВИРОК присуд, ухвала, (присяжних) вердикт.

ВИРОСТИ розвинутися// стати дорослим.

ВИРОЩУВАТИ розводити, ростити, плекати, книжн. культивувати.

ВИРЯДЖАТИ випроваджувати, відправляти.

ВИСИЛАТИ (поштою) слати, відправляти, посилати, надсилати, діал. подавати; (за межі держави когось) депортувати.

ВИСКАКУВАТИ вистрибувати, виплигувати.

ВИСЛІВ вираз, зворот, (у формі речення) фраза.

ВИСНАЖЕНИЙ (який ослаблений від утоми) змучений, ослаблений, зморений, підсип, знесилений, (працею) спрацьований// як з хреста знятий, від вітру валиться, одна тінь лишилася.

ВИСНАЖЕННЯ безсилля, ослаблення, слабість, кволість, знемога, розм. виснага.

ВИСНАЖУВАТИСЯ замучуватися, знесилюватися, знемагати, вимотуватися, розм. охляти.

ВИСОКИЙ (про людину) рослий, підеш, височенний, розм.: (про тонкого) довгий, (з дещо несхвальною оцінкою) довгов'язий, довготелесий; (про споруду) висотний, (про звук) тонкий, пискливий.

ВИСОТА височина, височінь, високість, поет.: підхмар'я, вись, (про форму земної поверхні) височина, (невисока) узгір'я.

ВИСТАВЛЯТИ висувати, вихиляти, розм. висолоплювати, вивалювати, солопити.

ВИСТАЧАТИ ставати, виставати.

ВИСТЕРІГАТИ підстерігати, стерегти, розм. пильнувати, чатувати, (чекати на жертву) чигати.

ВИСТРИБКОМ вискоком, вистрибцем, розм. скачки.

ВИСТУП (багатьох) похід, (зухвала) вилазка, (когось одного, недоброзичлива) випад, вихватка.

ВИСУВАТИ (робити рух вперед) вистромлювати, виставляти, вихиляти, (язика) висолоплювати; (переміщаючи) просувати, (кандидатуру на нову посаду) виставляти, просовувати.

ВИТИ (видавати протяжні звуки) заводити, (про малих собак) скавучати, скавуліти.

ВИТИСЯ обмотуватися, повиватися, плестися, розм. повзти.

ВИТІВКА вибрик, розм.: фокус, коник, каверза.

ВИТІВНИК химерник, розм. фігляр, (робить фокуси в цирку) фокусник, штукар, ілюзіоніст, маг, чарівник, чародій.

ВИТІКАТИ виходити, сочитися, точитися, (краплями) сльозитися, (початок річки, струмка) випливати.

ВИТОНЧЕНИЙ тендітний, тонкий, (про манеру поведінки) ніжний, делікатний.

ВИТРАЧАТИ розтрачувати, марнотратити, гайнувати, розм.: тринькати, (гроші) розпускати.

ВИТРИВАЛИЙ стійкий, терпеливий.

ВИТРИМАТИ видержати, знести, витерпіти, пережити, вистраждати.

ВИТРИМКА стійкість, врівноваженість, характер, самовладання, холоднокровність.

ВИТРІШКУВАТИЙ вирячкуватий, розм. вирлоокий, зневажл. булькатий, банькатий.

ВИТЯГ виписка, випис, (точний уривок тексту) цитата.

ВИТЯГАТИ витягувати, випрямляти, випростовувати.

ВИХОВУВАТИ ростити, вирощувати, плекати, формувати, прищеплювати.

ВИЯВ вираження, виявлення, прояв, вираз.

ВИЯВЛЯТИСЯ проявлятися, показуватися, виражатися, відбиватися.

ВІДБИВАТИ лупати, надбивати, відколювати; (протидіяти чомусь) відкидати, відтісняти, (залишаючи слід) відтискати, відпечатувати, (позначати годину годинником) вибивати, (світло) відсвічувати, (зустрічним ударом, удар чогось) парирувати.

ВІДБИТОК відбиття, печатка, (звуковий) відгомін, (у дзеркалі) відображення, віддзеркалення.

ВІДБУВАТИСЯ здійснюватися, бути, траплятися, проходити, уроч. довершуватися.

ВІДВАЖНИЙ сміливий, смілий, (з певною стійкістю) мужній, доблесний (особливо в боротьбі) хоробрий, безстрашний.

ВІДВЕРТАТИ відхиляти, відволікати.

ВІДВЕРТИЙ неприхований, непотайний.

ВІДВІДУВАННЯ провідини, відвідини, книжн. візит, (офіційно) заст. візитація.

ВІДГОРТАТИ відсувати, відгрібати.

ВІДГУК відклик, (про щось написане) відзив, рецензія.

ВІДДАВАТИ повертати, вертати, (при пострілі з вогнепальної зброї) відбивати, відштовхувати.

ВІДДАЛЯТИСЯ посуватися, даленіти.

ВІДДІЛЯТИ відділювати, відмежовувати, відгороджувати, відокремлювати, роз'єднувати, (частину майна комусь) виділяти.

ВІДЗНАЧАТИ проводити, святкувати, вшановувати, розм. справляти.

ВІДЗНАЧАТИСЯ характеризуватися, виділятися, вирізнятися.

ВІДКЛАДАТИ залишати, оставляти, відставляти; (здійснення чогось) переносити, відстрочувати, розм. відтягати, відволікати.

ВІДКРИВАТИ розкривати, відслоняти, розм. (повністю) оголювати, (пляшку, банку, пачку) розпечатувати, відкорковувати, (таємницю, істину) виявляти, встановити.

ВІДКРУЧУВАТИ викручувати, відгвинчувати, вигвинчувати, розкручувати.

ВІДМІННИЙ 1. (який не має нічого подібного) різний, неподібний, несхожий, неоднаковий, (у поглядах) розбіжний; 2. (з доброю якістю) якісний, високий, (особливий) добірний, високоякісний.

ВІДМІННІСТЬ відхилення, відміна, (не має подібності) різниця, несхожість.

ВІДМОВЛЯТИСЯ відступати, відрікатися, зрікатися, розм. відмахуватися, відхрещуватися, відпиратися, відмагатися, розм. відпекуватися.

ВІДНОВЛЮВАТИСЯ оживати, поновлюватися, відроджуватися, повертатися.

ВІДНОСИТИ зараховувати що до чогось, пов'язувати, прив'язувати, (штучно) пришивати, прищіпати, книжн. асоціювати// пришивати білими нитками; (з місця на місце) відносити, розм. затаскувати.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ окремий, розрізнений, роздільний, розм. відрубний, книжн. ізольований.

ВІДОКРЕМЛЮВАТИ відділяти, відривати, (ударяючи) відламувати, (колупаючи) відколупувати, (переривати зв'язок) від'єднувати, р. відлучати.

ВІДПЛАТА розрахунок, підсип, помста, розм. порахунок, заст. мста, (за поразку) реванш.

ВІДПОВІДАТИ відказувати, (різко) відрізувати, відрубувати, (жартом) віджартовуватися, (письмово) відписувати, відгукуватися, (за почуття) платити, (бути у відповідності з чимось) підходити, збігатися.

ВІДПРАВА богослужіння, служба.

ВІДПРАВИТИ (поштою) відіслати, адресувати, (насильно) виганяти, запахторити.

ВІДПРАВЛЯТИСЯ рушати, відбувати, (різними способами) відходити, від'їжджати, відпливати.

ВІДПРАВНИК адресант.

ВІДРАЗА підеш. огида, обридливість, р. осоруга.

ВІДРАЗУ зразу, зараз, моментально, негайно, прожогом, розм. притьмом, (з самого початку) спочатку, спершу.

ВІДРІЗАТИ відтяти, втяти, відкраяти, розм. відчикрижити (великий кусок) відшматувати, (позбавляти зв'язку) відгородити, відсікти.

ВІДРІЗАТИ відрізувати, відтинати, (робити хірургічну операцію) ампутувати.

ВІДРІЗНЯТИСЯ різнитися, розходитися, розбігатися.

ВІДРІЗОК (невелика частина чогось) відтинок, шматок, інтервал, (звичайно про час) проміжок, (простору) ділянка.

ВІДСОТОК процент.

ВІДСТАЛИЙ малорозвинений, нерозвинений, дурний.

ВІДСТУП (рух назад) відхід, (зміна домовленості) відмова, відхід.

ВІДСТУПНИК (той, хто відмовився від чогось) перевертень, (від свого народу) перекинчик, книжн. ренегат, зрадник, (від віри) недовірок, віровідступник.

ВІДТВОРЮВАТИ (робити попереднім) відновлювати, поновлювати, (споруду) реконструювати.

ВІДТІНОК півтон, перелив, (незначна різниця) нюанс.

ВІДХИЛЕННЯ ненормальність, неправильність, книжн. аномалія, патологія.

ВІДХОДИТИ відступати, віддалятися, (від гурту) відбиватися.

ВІДЧИНЯТИ розчиняти, відкривати, (не багато) прочиняти, (широко) розчахувати.

ВІДЧУТНИЙ помітний, уловимий.

ВІДЬМА чарівниця, чаклунка, баба-яга.

ВІЗ (з запряжкою коней, волів) підвода, діал. фіра, заст. (чумацький) мажа, (з драбинами) гарба, драбиняк.

ВІЗНИК кучер, погонич, заст.: хурман, фірман, машталір.

ВІЙСЬКО армія, мн. полки, заст.: рать, дружина; (негативно про чужих) орда, полчища.

ВІК життя; мн.: літа, роки, дні, (дуже довгий час) віки, вічність.

ВІЛЬНИЙ свобідний, уроч. вольний, поет.: розкований, розкутий.

ВІРА релігія, вірування, віросповідання.

ВІРНИЙ постійний, незрадливий, відданий, незмінний.

ВІРОГІДНИЙ імовірний, правдивий, достовірний.

ВІСТКА звістка, вість, повідомлення, книжн. інформація, (офіційне) донесення.

ВІТАННЯ привітання, поклін, (письмово, урочисто) адрес, (з певної нагоди) поздоровлення, віншування, ґратуляції, заст. чолобиття.

ВІТАТИСЯ (віддавати вітання при зустрічі) вітати, здоровкатися, (по-військовому) козиряти.

ВІТЕР поет. вітровій, (сильний) буревій, борвій, (легкий) легіт, (сухий) суховій, (береговий) бриз.

ВІЧНИЙ довічний, безсмертний, невмирущий.

ВІЯТИ ) повівати, дути, провівати, потягати, (сильний вітер) рвати, шугати.

В'ЇДЛИВИЙ ущипливий, колючий, дошкульний.

ВКЛАДАТИ (класти щось всередину) всувати, впихати, (із зусиллям) втискати.

ВКОЛОТИ кольнути, шпигнути, (сильніше) шпигонути, штрикнути.

ВКРИВАТИ (класти щось зверху) накривати, крити, застилати, устеляти, (чимсь суцільним) обліплювати, обсипати, притрушувати, припорошувати, припудрювати.

ВЛАДНИЙ (який має владу, силу волі) повновладний, (вирішує все сам) диктаторський, авторитарний.

ВЛАСНИЙ особистий, (про власність) приватний//свій.

ВЛАСНИК господар, хазяїн.

ВЛАСНІСТЬ володіння, іст. помістя.

ВЛАСТИВИЙ притаманний, характерний, р. питомий.

ВЛІВО ліворуч, наліво, (про коней, волів) соб, діал. вісьта.

ВЛУЧИТИ ) вцілити, поцілити, попасти, діал. трафити.

ВМОВЛЯТИ намовляти, переконувати, уговорювати, розм. агітувати, обробляти, уговтувати, уламувати, улещати.

ВНИЗУ донизу, додолу.

ВНИКАТИ вглиблюватися, входити, розм. докопуватися.

ВОГНИЩЕ багаття, вогонь, діал. ватра.

ВОЖДЬ (той, хто керує чим-небудь) лідер, (з повагою а. ірон.) керманич, (повновладний) гегемон.

ВОЇН боєць, розм. вояк, воїн, поет, витязь.

ВОЛОГИЙ вогкий, сирий, р. вільготний.

ВОЛОССЯ (у чоловіків) чуб, чуприна, шевелюра, (густе а. скуйовджене) кучма, копиця, (кучеряве) кучері, (у жінок — довге заплетене і розплетене) коса (мн. коси)

ВОЛОХАТИЙ (з густим невпорядкованим волоссям) кошлатий, косматий, мохнатий, (скуйовджений) пелехатий, патлатий, кудлатий.

ВОЛЯ (відсутність обмежень у чому-небудь) свобода, (повна незалежність) привілля, дозвілля, (політична) незалежність, самостійність.

ВОРОГ недруг, противник, неприятель.

ВОРОТА брама, уроч. врата, діал. (здебільшого плетені) ліса.

ВПЛИВАТИ діяти, означатися.

ВПРАВНИЙ умілий, майстерний.

ВПРАВО праворуч, направо, (про коней, волів) цабе, діал. гайта.

ВПРОДОВЖ вздовж, здовж, поздовж, впродовж.

ВРАЖАТИ (викликати сильне враження) дивувати, приголомшувати, розм.: ошелешувати, потрясати, (словами вивести з рівноваги) дошкуляти, досаджати, розм. коробити, допікати, підколювати// завдавати прикрощів.

ВРАЗЛИВИЙ (який легко вражається) чутливий, чуйний, (легко ображається) образливий.

ВСЕСВІТ світобудова, космос.

ВСЕСВІТНІЙ (який стосується земної кулі) світовий, планетарний, (всеохоплюючий) глобальний.

ВСЛІД слідом, назирці.

ВСТАВАТИ (приймати вертикальне положення) ставати, підводитися, підійматися, підноситися, (повільно на щось стрімке) спинатися, (переставати лежати, раптово) схоплюватися.

ВСТРОМЛЯТИ всаджувати, втикати, вглиблювати, (різко щось грубе) розм. вгачувати.

ВСТУП (книжки) передмова, пролог, (документа) преамбула, (музичного твору) прелюдія, (опери) увертюра.

ВСТУПАТИ (несподівано приєднуватись до чиєїсь розмови) включатися, встрявати, (якоїсь дії) втручатися, ув'язатися, вмішуватися.

ВСЮДИ скрізь, кругом.

ВТЕКТИ побігти, розм. чкурнути, шурнути, підсил. дременути, (непомітно) щезнути, змитися// кинутися навтікача, накивати п'ятами, дати драла, дати драпака.

ВТИХОМИРЮВАТИСЯ угамовуватися, заспокоюватися, утихомирюватися, док. унишкнути.

ВТІХА (почуття веселої розради) радість, мн. радощі, (задоволення) відрада, розрада, (в процесі тривалих тривог) просвіток.

ВТІШНИЙ (який відчуває втіху) радісний, утішний, утішливий, відрадний, (з радісними вістками) благовісний, (коли радість виявляється ззовні) світлий, просвітлілий, сяйливий.

ВТОМИТИСЯ стомитися, натомитися, змучитися, зморитися, натрудитися, (дуже сильно) виснажитися, змордуватися.

ВТОМЛЕНИЙ стомлений, натомлений, зморений, змучений, натруджений, (особливо) знеможений, виснажений, змордований.

ВУЗЛУВАТИЙ вузликуватий, ґудзуватий.

ВУЗЬКИЙ (недостатньо широкий) тісний, куций, (з вузьким світоглядом) обмежений, недалекий, вузькоглядний, (з недостатньою освітою) однобічний, примітивний, (негативно) вузьколобий, (про розум) курячий.

ВЧАСНО якраз, впору, до речі.

ВЧЕННЯ (сукупність тверджень в якійсь галузі знань) теорія, книжн. доктрина, (про систему поглядів) концепція.

ВЧИНОК (те, що здійснене кимсь) дія, мн. (про загальну діяльність) діяння, книжн. акт, акція, (що завершився визначним досягненням) подвиг.

ВЩЕНТ цілком, внівець, дотла, впень // геть чисто.

ВЩЕРТЬ повністю, сповна, цілком.

В'ЯЗЕНЬ (той, хто арештований) зневажл. тюряжник, (хто сидить в тюрмі) арештант, невільник, у знач. ім. ув'язнений.

В'ЯЗНИЦЯ тюрма, зневажл. тюряга, заст. кримінал, темна, діал. цюпа.

В'ЯНУТИ прив'ядати, чахнути, нидіти.

Назад до алфавітного показчика словника синонімів


Загрузка...