Развернуть меню
Цитата дня

Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость (А. П. Чехов).

Українські фразеологізми на літеру "Р"

рада в раду - спільно обговоривши які-небудь питання, що-небудь;

не радий - незалежно від бажання, всупереч усьому;

з якої радості - чому, з якої причини, для чого;

раз за разом - ритмічно, послідовно, повторюючись;

раз на все - назавжди;

раз на віку - рідко, нечасто;

раз од разу - через певні проміжки часу; іноді;

раз та гаразд - хоч рідко, зате добре;

як раз та два - дуже швидко, вмить, миттю;

на разі - зараз, в даний момент;

у такому разі - за даних обставин, умов; тоді;

як(коли, доки, поки) рак свисне - уживається для вираження повного заперечення змісту речення; невідомо скільки, невідомо коли, дуже довго;

як рак на мілкому (на мілі, на мілині) лишитися - без засобів існування, без підтримки;

як рак печений, варений - дуже червоний;

як рак у торбі шептати - дуже тихо, невиразно, нечітко;

як раки з мішка - у різні боки (розбігатися, розтягатися);

під один ранжир - нехтуючи індивідуальними рисами; однаково;

за ранжиром, по ранжиру - за ступенем значимості, важливості;   за встановленою формою;

рано чи пізно - неодмінно (про те, що обов'язково відбудеться, здійсниться);

без рахунку - остаточно, до кінця;

на рахунку у когось - хто-небудь має трудові, бойові здобутки;

в рахунок чого - відповідно до чого-небудь; за планами якого-небудь періоду, часу;

рачкувати назад - відмовлятися, відступати від прийнятого рішення, наміру, даного слова;

пельку рвати - дуже голосно сміятися, кричати;

рвати вудила - бути дуже злим, роздратованим на кого-, що-небудь;

рвати горло (горлянку) - надривно кричати, галасувати;

рвати підметки на бігу (на ходу) - сміливо, рішуче, відчайдушно діяти, вміло робити що-небудь;

рвати й метати - бурхливо виявляти своє незадоволення, роздратування;

рвати очі - різко виділятися чим-небудь;

рвати повітря (тишу) - гучно лунати (про звуки); голосно говорити, кричати;

рвати жили (руки, силу) - дуже важко, над силу працювати;

рвати  кігті - тікати;

рвати слова - говорити уривчасто;

рвати слух (вуха) - викликати неприємні почуття;

хоч зуби рви - уживається для вираження стану, коли людина не може володіти собою;

рватися через терни - досягаючи чогось, долати великі перешкоди, труднощі, терпіти страждання;

реви насіли когось  - хто-небудь голосно заплакав;

як у реп'яхах - уживається для підкреслення великої кількості чого-небудь;

увірвався ретязь - закінчилось терпіння;

як по рецепту  - дуже точно; без усяких відхилень;

до речі - у потрібний момент, вчасно; потрібний, своєчасний; так, як треба;

та й буде решта! - уживається для вираження остаточного, кінцевого вирішення справи;

до решти - дощенту, дотла;    повністю, зовсім;

велика риба - впливова людина, поважна особа;

ні риба ні м'ясо  - безвольна, безхарактерна людина;

як риба з водою жити - дружно, мирно, у злагоді; нерозлучний з ким-, чим-небудь;

як риба мовча - зовсім нічого не говорити;

рильце в пушку - хто-небудь причетний до чогось ганебного, осудливого;

за одним рипом - одночасно з ким-, чим-небудь, заразом;

рити очима землю - дивитися вниз, під ноги;

рівноцінний з ким-небудь - однаковий;

хоч ріж (ріжте) - уживається для вираження впертості чи стійкості кого-небудь;

різати око очі - бути дуже примітним, різко виділятися серед чогось чим-небудь незвичайним;    неприємно вражати зір, викликати болючі відчуття в очах;

різати правду в очі (у вічі) - говорити безпосередньо кому-небудь прямо, відкрито, відверто;

різкий на язик - здатний говорити грубо, з образливою прямотою;

велика різниця - уживається для вказівки на щось протилежне висловленому; зовсім інша справа;

не рік, не два - тривалий відрізок часу, довго;

рік у рік - постійно протягом тривалого часу;

аж по саму ріпицю - уживається для вираження крайньої межі в чому-небудь;

робити з губи (з писка) халяву - не виконувати своєї обіцянки; брехати; перебільшувати;

зробити великі очі - виявляти подив, здивування;

зробити вигляд - удавати що-небудь, прикидатися;

робити погоду - вирішально впливати на що-небудь, бути визначальним;

робити поступи - досягати вищого ступеня розвитку, більшого вияву;

робити честь (чому) - бути чиєю-небудь прикрасою, гордістю; (кому) - позитивно характеризувати кого-небудь;

робити наголос на чомусь/щось - зосереджувати увагу на чому-небудь, виділяти щось як головне серед інших, другорядних ознак, надавати перевагу чомусь;

робити очки - грайливо поглядати на кого-небудь, кокетуючи з ним;

робити ставку на щось - покладати великі надії на що-небудь, розраховувати на щось;

робити (строїти) фіглі (фігля) - вдаватися до жартів, пустощів, трюків, щоб насмішити або обдурити когось;

ніяким (жодним) робом - ніяк;

робота лежить - не здійснюється, не виконується те, що потрібно комусь зробити;

з-за (із-за) рогу - нишком, крадучись, таємно;

не родило в черепку у когось  - хто-небудь розумово відсталий, ненормальний;

від роду до роду - у всіх поколіннях, від батьків до дітей;

ні роду ні плоду (ні приплоду) - хто-небудь одинокий, без родичів, без батьків, без дітей;

одного роду, одного плоду  - хто-небудь 'дуже схожий на когось звичками, манерами, зовнішністю;

не часто родяться - рідкісний;

розбивати лобом горіхи  - марно витрачати зусилля, час на що-небудь, займатись пустою справою;

розбивати кайдани (окови, пута) - звільнятися від насильства;

розбивати лоб (лоба) - схилятися перед ким-, чим-небудь; поклонятися комусь, чомусь; докладати максимум зусиль для здійснення чого-небудь;

розбити глек (глека, горщик, горщика, макітру) - розірвати, порушити дружні стосунки; посваритися;    розірвати сімейні узи; розлучитися;

на розбір шапок з'явитися - під кінець, пізно, на завершення чого-небудь;

без розбору - усе підряд, не вибираючи;

розбуджувати звіра в кому - сприяти прояву грубих, жорстоких, звірячих інстинктів;

як розварений - який перебуває у розслабленому стані; розморений, незібраний, втомлений;

є де розвернутися - вільно, просторо;

розвернутися ніяк (ніде, не можна) - дуже тісно, немає простору;

і мертвого (і мертвих) розвеселити - бути дуже дотепним, веселим, жартівливим;

а там хоч  не розвидняйсь - уживається для вираження повної байдужості до висловленого, здійсненого;

розвиднятися в темній голові (в очах)  - хто-небудь став правильно, краще розуміти, усвідомлювати що-небудь;

як вітром розвіяло - що-небудь зникло безслідно;

розводити боби (на бобах) - вести пусту розмову з ким-небудь;

розводити дипломатію - діяти обережно, не розкриваючи своїх намірів;

розводити демагогію - пустими, непотрібними розмовами навмисне впливати на почуття людей; розкладати, дезорганізовувати кого-небудь;

розводити пари (пару) - спонукати до чого-небудь;

розводити розводу - бути надто несміливим, не виявляти належної рішучості, наполегливості в чому-небудь;

розводити руками - виражати здивування, захоплення, розгубленість;

розводити сентименти - виявляти надмірну чутливість;

розводити шури-мури - фліртувати з ким-небудь;

розвбдити (розсипати) кислиці - перебувати у гнітючому настрої, скаржитись, плакати жаліючись, піддаватися відчаю;

розводити химині кури, мотрині яйця - говорити про що-небудь пусте, не варте уваги;

розв'язати душу - позбавити кого-небудь душевних мук, переживань, полегшити його душевний стан;

розв'язувати и вузол - вирішувати досить складне, заплутане питання;

розв'язувати капшук  - не скупитися на гроші;

розгодинилося на серці (на душі) - у кого-небудь з'явився гарний настрій; комусь стало радісно;

у розгоні (у розгонах) - посланий, відряджений куди-небудь;

є де розгорнутися - наявні відповідні умови для якої-небудь діяльності;

розгубити розум (тяму) - втратити здатність діяти обдумано, помірковано;

розгублювати слова - втрачати здатність говорити те, що хотіти, забувати те, про що хотілося сказати;

роздають дрижаки (дрижаків) - дуже холодно десь;

роздзвонювати по світу - поширювати скрізь якусь новину, плітку, чутку;

роздягати прилюдно (до останньої нитки) - викривати справжню суть кого-небудь;

не розженешся - неможливо що-небудь зробити, вдіяти за існуючих обставин, умов;

роззути очі - уважно подивившись, побачити, помітити що-небудь;

розібрати ніч по шматках - наставати ранку;

розібрати смак - відчувати повною мірою що-небудь;

розігрівати кров - викликати збудженість у кого-небудь;

розігрувати роль - удавати з себе кого-небудь;

розквасити губи - розплакатися;   почати задаватися, чванитися;

розквітати душею (серцем) - пройматися, сповнюватися радістю, щастям

розкидати на пальцях - рахувати що-небудь;

розкидати розумом (умом, думками, головою) - напружено, зосереджено думати, шукаючи виходу із якогось становища;

розкласти по поличках - розібрати все до дрібниць, встановлюючи певну систему, логічну послідовність;

розковувати сили  - давати можливість проявлятися з усією повнотою;

розковувати слово (мову) - створювати умови для вільного розвитку;

розкривати карти - повідомляти кому-небудь про свої плани, наміри, задуми;

розкривати обійми - тепло, приязно зустрічати кого-небудь;

розкривати себе - виявляти, показувати свої здібності, можливості у чому-небудь;

розкуштувати полин - відчути, зрозуміти іронію, образу у ставленні до себе;

розлазитися по світу - розходитися, роз'їжджатися в різні місця;

ні з чим не розминеться - вчасно скористується чим-небудь, нічого не упустить;

розминутися з правдою - вчинити несправедливість, діяти неправильно;  говорити неправду; брехати;

розмінювати на п'ятаки - поступатися своєю честю, переконаннями, сумлінням заради користі, вигоди;

розмінюватися на дрібниці (на дрібноту) - витрачати свої сили, енергію на щось малозначиме, другорядне, не варте уваги;

розмотувати клубок (клубка)  - розкривати, з'ясовувати суть якої-небудь складної, заплутаної справи;

розм'якшувати серце - викликати у кого-небудь почуття доброти, лагідності; розчулювати когось;

розпарювати кістки  - добре прогріватися в лазні, на печі;

розпустити віжки - послаблювати вимогливість до кого-небудь;

розпустити пір'я (хвіст)  - пишатися, красуватися перед ким-небудь;

розпускати себе (свої нерви, своє серце) - не стримуючись, давати волю своїм почуттям;

розривати на шматки - постійно звертатися до кого-небудь з проханнями, дорученнями;

розривати останню нитку - остаточно припиняти стосунки, спілкування з ким-небудь, знищувати те, що зв'язує кого-небудь з чимсь;

у розрізі - з певного погляду на ті чи інші явища;

розрубувати гордіїв вузол - просто, рішуче, сміливо розв'язувати складне питання;

розрядити атмосферу - зняти або послабити напруження; змінити становище на краще;

розставляти вуха - слухати з повним довір'ям, дуже уважно, захоплено, забуваючи про все навколишнє;

на розсуд - згідно з рішенням;

у розтині часу - у історичній перспективі;

розтопити лід (кригу) - ліквідувати холодність, недовір'я;  позбутися загрози чого-небудь;

розтрачувати себе  - витрачати свою енергію, здібності на що-небудь дріб'язкове;

розуміти серцем (душею)  - інтуїтивно здогадуватися, відчувати;

одним розчерком пера - не вникати в суть справи, не задумуватись;

розчистити під горіх - сильно вилаяти, покритикувати кого-иебудь;

розчистити шлях (путь) - створювати сприятливі умови для успіху кого-небудь;

роєм роїтися - рухатися великою масою;

з роками - після того, як мине якийсь час;

не по роках - який не відповідає своїм віковим особливостям;

у роках - немолодий;

ронити дух за кимось - дуже переживати, турбуватися за кого-небудь, уболівати за ким-небудь;

ні на макову росину - ніскільки, нітрохи;

рубати канати - припиняти стосунки з ким-небудь, поривати з кимсь/чимсь;

рубати  з плеча - говорити, діяти різко, категорично;

рубець на рубці - дуже старий, латаний (про одяг); 

з перших рук - безпосередньо від кого-небудь;

з-під рук - з близької відстані від кого-небудь;

як без рук без кого/чого - зовсім безпомічний, безпорадний; зовсім погано, не можна обійтися без кого-, чого-небудь;

надійна рука - людина, на яку можна покластися; вірний помічник, опора;

не рука кому -невигідно, не варто; не влаштовує кого-небудь; незручно, неприємно;

нечиста рука - безчесна, непорядна людина, здатна красти, шахрувати;

права рука кого, чия, у кого - перший помічник, довірена особа у кого-небудь;

тверда рука - хто-небудь має вольовий, сильний характер;

перша рукавичка  - чемпіон з боксу;

в їжачих (в їжакових) рукавицях держати, тримати - у великій суворості;

власними (своїми) руками; власною (своєю) рукою - особисто, сам;

обома руками голосувати, підтримувати - повністю, цілком.; охоче, без вагань, без роздумів;

чужими руками - не самостійно, використовуючи працю, зусилля, енергію інших;

в своїх руках - у себе в розпорядженні, у власному користуванні;

з фактами в руках - маючи переконливі докази; цілком вірогідно, точно;

по руках - вирішено, домовлено;

у надійних руках - у повній безпеці, там, де ніщо не загрожує;

липкі руки - хто-небудь схильний до злодійства, шахрайства тощо;

руки жіночі не ходили десь  - не прибиралось;

руки загребущі - хто-небудь дуже заздрісний, жадібний, прагне до наживи;

руки короткі (куці, малі) - хто-небудь має обмежену владу, можливості;

руки фертом - хто-небудь має самовдоволений, розв'язний, нахабний вигляд (прийнявши позу фертом; взявшись у боки);

від руки - ручним способом;

не з руки - незручно, невигідно;

щедрою рукою - не виявляючи скупості, не шкодуючи;

на швидку (скору) руку (руч) - поспіхом, квапливо;

під веселу руку - у момент радісного збудження, піднесення;

без руля і вітрил - без певної мети, без чітких намірів;

золоте руно - те, що має найвищу якість, цінність, становить чиє-небудь багатство;

в одному руслі - разом, воєдино, дружно;

рухати (рушити) гори (скали, скелі) - робити велику справу, яка вимагає багато зусиль, здійснювати неможливе;

ручками та пучками - самостійною важкою працею;

ані руш - не можна зрушити з місця кого-, що-небудь;

і вусом не рушити - ніяк не реагувати; не звертати уваги на кого-, що-небудь;

від рядка до рядка - все повністю, від початку до кінця.;

за рядом - по черзі, по порядку.

Загрузка...