Развернуть меню
Цитата дня

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск…
(К. Г. Паустовский)

Українські фразеологізми на літеру «К»

кадити (палити, курити і т. ін.) фіміам комусь, перед кимось -  дуже вихваляти кого-небудь;

не кажи й не говори -  уживається для вираження повної згоди з тим, хто здійснює акт мовлення;

не кажи «гоп» -  не будь завчасно впевненим у здійсненні чого-небудь раніше наміченого;

правду кажучі -  уживається для підтвердження того, що все сказане є істиною і не викликає заперечення;

казанок (баняк, макітра) варить -  хто-небудь розумний, кмітливий, добре розуміє що-небудь, орієнтується в чомусь;

бодай (і) не казати -  уживається для вираження незадоволення ким-, чим-небудь; краще не згадувати;

казитися з жиру -  бути надто вибагливим, вередувати, каверзувати, дуріти з розкошів;

казка без сорома (без сором; соромно й казати) - уживається при усній розповіді про кого-небудь, хто зробив або сказав щось непристойне чи неприйнятне з морального погляду;

каламутити / скаламутити (закаламутити) воду (в криниці) -  вносити розлад, неспокій; підбурювати, підмовляти кого-небудь до якихось дій;

калатати: вік калатати / скалатати -  жити в злиднях, бідувати, поневірятися;

календ: до грецьких календ, книжн., ірон., з сл. відкладати -  на невизначений термін, надовго;

каліки: півтори каліки, ірон - дуже незначна кількість, мало;

з каменем за пазухою -  хто-небудь вороже настроєний проти когось, нещирий, невідвертий, з лихими, недобрими намірами;

з каменем на душі (в грудях) -  у гнітючому, поганому настрої;

каміння: підводне каміння -  прихована небезпека, перешкода при досягненні мети;

хай (хоч) каміння з неба (падає) - за будь-яких умов, обставин, не зважаючи ні на що;

камінь: (важкий) камінь давить душу (серце) кому - кому-небудь дуже важко, хтось перебуває в гнітючому настрої, дуже страждає, переживає;

камінь за пазухою (лежить) -  хто-небудь вороже настроєний проти когось, нещирий, невідвертий, приховує свої лихі, недобрі наміри;

камінь на шйї (на шйю) - зайві обтяжливі турботи, тягар;

камінь спотикання -  велика перепона, перешкода;

камінь у город чийсь -  щось має відношення до кого-небудь, стосується когось;

наріжний камінь -  основа чого-небудь;

пробний камінь -  суть, основна якість, властивість кого-, чого-небудь;

тяжкий камінь ліг (упав, звалився і т. ін.) на груди (на душу, на серце) кому, кого, чиї (чию, чиє) і без додатка -  кого-небудь спіткало горе, нещастя і т. ін.;

як (мов, ніби, наче і т. ін.) камінь з душі (з грудей) спав (скотився, звалився і т. ін.) кому, в кого -  кому-небудь стало легко, спокійно, хтось заспокоївся;

як (мов, ніби і т. ін.) камінь ліг на душу (на серце) -  кому-небудь дуже важко, хтось перебуває в гнітючому настрої, страждає, переживає і т. ін.;

як (мов, ніби і т. ін.) камінь у воду, перев. з сл. пропасти, зникнути і т. ін.  -  безслідно;

канути (відійти) в забуття -  забутися;

канути у вічність (у безвість, у небуття) - зникнути безслідно, безповоротно;

капає: за комір не капає - добре, безтурботно живеться кому-небудь, немає незгоди, неприємностей і т. ін; нема чого поспішати з чим-небудь;

капельки: ані (ні) капельки (крапельки) -  ніскільки,анітрохи;

капітал: мертвий капітал -  цінність, яка не використовується ким-, чим-небудь, не знаходить застосування;

капость: на капость -  щоб зробити шкоду, заподіяти прикрість;

кара: (чиста) кара божа (господня, вавілонська і т. ін.) - уживається для вираження незадоволення ким-, чим-небудь, здивування;

карась: як (мов, ніби і т. ін.) карась ротом глипає -  хто-небудь дуже розгублений, почуває себе незручно, ніяково;

карась у вершу, з сл. сунутися, лізти / т. ін.  - необачно, необережно;      

карбованець: довгий карбованець -  великий і легкий заробіток;

слизький карбованець -  нечесно здобуті гроші;

карбованці бряжчать - є гроші в кого-небудь;

карбувати в пам'яті -  добре, міцно запам'ятовувати;

карбуватися на душі (на серці) - назавжди залишатися в пам'яті, в свідомості;

каркай: не каркай (як ворона) - уживається в розмові як застереження від чогось небажаного; 

карта (ставка) бита / побита - хто-небудь зазнав повної поразки в чомусь;

остання карта - єдина, вирішальна можливість для досягнення поставленої мети;

карти в руки -  хтось досвідчений, має можливість показати свою вдачу, свої знання, уміння і т. Ін;

картина: як картина -  хто-небудь дуже гарний, вродливий;

кат зна що (як, куди і т. ін.) - не те, що треба; не таке, як треба; не так, як треба; те, що викликає осуд, подив і т. ін.;

кат із ним (із ними) - уживається для вира ження примирення, вимуш еної згоди з чим-небудь, невдоволення чимсь, утрати інтересу до чого-небудь; нехай буде так, як є;

кат його знає (зна) -  невідомо, незрозуміло;

кат його (її) (маму) бери (забирай) / взяв (побрав, забрав) - уживається  досади з приводу чогось, незадоволення ким-, чим-небудь, для вираження зневажливого ставлення до кого-,  чого-небудь;

кат катом; кат з катів -  дуже жорстокий (про людину);

качан: на качан, з сл. змерзнути, задубіти іт.ін. - у великій мірі, дуже, сильно;

качка: щоб тебе (її, його і т. ін.) качка (ніжкою) копнула (брикнула і т. ін.), жарт.  - уживається для вираження незадоволення ким-, чим-небудь, несхвалення чогось і т. ін;

каша: березова каша (кашка, припарка) - жарт. різка, якою карають;

заварилася каша (катавасія) -  почалася якась складна і клопітна або неприємна справа, зчинилася сварка, бійка, сталося цілковите безладдя;

каша скисла - кому-небудь не вдалося успішно здійснити свої наміри, задуми і т. ін;

квадраті: у квадраті -  удвічі більше, подвійне; дуже, надто;

квасити губи -  виявляючи незадоволення, прикрість, смуток, починати плакати;

квацати (квацяти) дьогтем -  ганьбити кого-, що-небудь;

квит: і (та й) квит  - і все; та й годі;

квіточка: як (мов, ніби і т. ін.) та квіточка (квітка) - дуже гарна;

кволий: на розум кволий -  розумово недорозвинений, недоумкуватий;

як (мов, ніби і т. ін.) квочка на яйцях, з сл. сидіти -  невідступно, старанно, дбайливо;

кебета догори дрйгом стала -  хто-небудь збожеволів, утратив здатність ясно мислити;

без керма і без вітрил -  не маючи певного спрямування, визначеної мети;

ні керма, ні вітрил -  хто-небудь не контролює своїх дій, учинків, зовсім не керує ними;

кермо влади - керування, керівництво;

кивати головою на кого - засуджувати чию-небудь поведінку, не схвалювати чиїхось вчинків;

кивати пальцем у чоботі - нишком, крадькома погрожувати кому-небудь; гудити когось, не виявляючи відкрито свого невдоволення;

кивнути: навіть пальцем не кивнути (не ворухнути, не рушити, не поворушити і т. ін.) -  зовсім нічого не зробити для здійснення чого-небудь;

кидає/кинуло в жар (в пал) -  хто-небудь червоніє від ніяковості;  хто-небудь дуже хвилюється, бентежиться від неприємних переживань, страху і т. ін.; у кого-небудь висока температура; хто-небудь червоніє від хвилювання, збудження, сорому і т.;

кидає / кинуло в сльози (в сльозу) кого -  у кого-небудь виступають сльози на очах;

кидало: щоб тебе об землю кидало, лайл. - уживається для вираження незадоволення, злості і т. ін;

кидати: у піт кидати (вдаряти) / кинути (вдарити)  -  хто-небудь перебуває в стані сильного хвилювання, напруження, внутрішнього збудження;

кидати / кинути болотом (болото, гряззю і т. ін.) — що, на кого — що -  ганьбити, бруднити, гостро картати кого-, що-небудь;

кидати / кинути в дрож (в холод, в лихоманку, в трясцю і т. ін.) -  викликати в кого-небудь стан нервового збудження, надмірного хвилювання, страху і т. Ін; позбавляти кого-небудь спокою;

кидати / кинути виклик -  робити категоричну, різку пропозицію вступити в боротьбу, поєдинок і т. ін., виступати проти чого-небудь загальноприйнятого;       

кидати / кинути в очі, в обличчя і т. ін. -. обвинувачення, звинувачення і т. ін.;

кидати / кинути ґедзя (гедза) - говорити, робити кому-небудь щось дратівливе, обурливе;
грайливо поглядати на кого-небудь;

кидати / кинути.жарину в серце (в груди)  - робити натяк на що-небудь, викликати в кого-небудь хвилювання; бентежити, тривожити когось;

кидати / кинути камінь (каменя, каменем) на кого, в кого-  осуджувати, ганити, ганьбити кого-небудь;

кидати / кинути клич (гасло, слово / т. ін.) -  звертатися до когось із закликом;

кидати / кинути на чашку терезів -  робити все можливе, докладати всіх зусиль, щоб добитися успіху;

кидати / кинути недобрим оком на кого - ,  що -  не схвалювати чию-небудь поведінку, засуджу вати чиїсь вчинки, дії і т. ін.;

кидати / кинути оком (очима, погляд, зір і т. ін.) на кого - , що -  час від часу дивитися, поглядати на кого-, що-небудь;  дивитися, роздивлятися навколо, кругом себе ;  звертати увагу на кого-небудь, цікавитися кимсь, залицятися до когось; стерегти що-небудь.;

кидати / кинути пісок у вічі -  обдурювати кого-небудь;

кидати / кинути пляму -  ганьбити, неславити кого-, що-небудь;

кидати / кинути рукавичку (рукавицю) - вступати в боротьбу з ким-, чим-небудь, викликати когось на поєдинок;

кидати / кинути світло на що -  розкривати що-небудь, робити його ясним, зрозумілим.;

кидати / кинути то в жар, то в холод  - викликати в кого-небудь сильне хвилювання, збудження -  позбавляти кого-небудь спокою;

кидати / кинути якір (якоря)  - знаходити собі пристановище;  зупинятися, розташовуватися де-небудь тимчасово;

кидати (класти) / кинути (покласти) на зуб (на зуби)  -  їсти, з'їдати;

кидати (наводити, класти, накидати і т. ін.)/кинути (навести, накласти, накинути і т. ін.) тінь (тіні) на кого - , що -  поширювати погану славу про кого-, що-небудь, наговорювати на когось, щось; ганьбити когось, щось;  позначатися, відбиватися на кому-, чому-небудь, негативно впливати на щось;

кидати (пускати, розкидати і т. ін.) / кинути (пустити, розкинути і т. ін.) на вітер, з сл. гроші, карбованці, заробіток  -  даром, марно, необдумано витрачати;

кидати слова на вітер -  даремно, марно говорити що-небудь;

кидати (шпурляти, жбурляти і т. ін.) / кинути (шпурнути, жбурнути і т. ін.) камінці (камінця, камінь, грудкою і т. ін.) в город -  зачіпати кого-небудь словами, розмовами;

що (як) горохом об стінку (о стіну) кидати - не реагувати на розмову, на чиї-небудь зауваження і т. ін.;

як (мов, ніби / т. ін.) за себе кидати / кинути, з сл. їсти - жадібно, з апетитом, дуже швидко й енергійно;

кидатися / кинутися в безодню - переставати жити; гинути;

кидатися / кинутися сторч головою  - діяти, робити що-небудь необдумано, нерозсудливо;

кидатися на всі боки  - діяти непослідовно, розпочинаючи кілька справ і не завершуючи жодної.;

кидатися словами (словом, фразами і т. ін.) - безвідповідально, необдумано говорити, обіцяти що-небудь;

не києм (не кийком), то палицею  - все одно, все-таки; однаково;

кинеш: скільки оком кинеш (кинь, докинеш, скинеш, захопиш, зглянеш і т. ін.)  - на всьому просторі, який можна побачити; скрізь до самого обрію;

кинути у небуття - забути що-небудь;

кинути палицею (палкою) - близько, недалеко;

кинути щуку у річку -  замість покарання, створити для кого-, чого-небудь кращі умови, ніж були;

як (мов, ніби і т. ін.) чортові в зуби кинути кого, що  - невідомо куди подіти кого-, що-небудь;

кинутися в голову  - несподівано, раптово пригадатися кому-небудь, викликавши в когось переживання;

кинуто: жеребок (жереб) кинуто  - прийнято остаточне рішення, зроблено вирішальний крок у якій-небудь справі, в якомусь заході;

куди не кинь (не глянь) - з  усіх боків, у всіх відношеннях, у всьому;

куди не кинь / не скинь (не глянеш, не окинеш і т. ін.) оком  - кругом, скрізь, усюди;

куди не кинься - у  кожному місці, всюди;

аж кипить - відбувається, здійснюється і т. ін. що-небудь дуже жваво;

кипить, як (мов, ніби і т. ін.) у казані - відбувається сварка, суперечка;

на серці кипить чиїм, у кого - хто-небудь хвилюється, переживає;

як (мов, ніби і т. ін.) в окропі кипить - дуже завзято, енергійно виконується яка-небудь робота, здійснюється якась справа;

кипіти в руках - вправно, швидко і т. ін. виконувати, здійснювати що-небудь;

кипнем (кипенем) кипіти - здійснюватися, відбуватися дуже енергійно, з великою силою, інтенсивністю;  вирувати, клекотіти;

як (мов, ніби / т. ін.) у казані кипіти - дуже енергійно відбуватися, здійснюватися;

кирпа вгору - триматися з погордою, зверхньо дивитися на кого-небудь;

в горілці киснути  - постійно пиячити;

з пустою (з порожньою, з бідною і т. ін.) кишенею - у  когось мало або нема грошей;

не з моєю (не з твоєю і т. ін.) кишенею - у  кого-небудь недостатньо коштів;

кишеня не сходиться від грошей і т. ін. - дуже багато;

не видержить (не витримає) кишеня  - не вистачить коштів на що-небудь;

повна (набита, непорожня і т. ін.) кишеня (калитка) - багато грошей;

порожня (пуста, бідна / т. ін.) кишеня (калитка)  - мало, нема грошей;

аж (так і) кишить  - дуже багато кого-, чого-небудь;

кишка тонка (коротка, слабка і т. ін.) у кого - хто-небудь легкодухий, нестійкий, нерішучий, боягузливий;  у кого-небудь не вистачає сил, здібностей і т. ін. для чогось;

аж кишки болять  - у великій мірі, дуже;

кишки грають / заграють марш - хто-небудь дуже голодний;

до осинового кілка - до кінця життя, до смерті;

з першого кілка починати і т. ін. – з самого початку, з нічого;

ні кілка, ні дрючка, перев. з сл. мати – нічого;

як (мов, ніби і т. ін.) на кілку теліпатися, висіти і т. ін. - дуже вільно ;

як (мов, ніби і т. ін.) кілок у тин, з сл. упертися і т. ін. - у  великій мірі, дуже, надто;

як з кілочка - несподівано, раптово;

як (мов, ніби / т. ін.) на кілочках - дуже занепокоєний, украй схвильований, збуджений;

кільце в ланцюгу - складова частина чого-небудь цілого;

з кіндратиком у голові - хто-небудь психічно хворий;

кінець ділу - що-небудь зроблено, закінчено;

кінець кінцем - після всього, нарешті, зрештою;

на який кінець - для чого, навіщо;

під кінець чогось - на закінчення, на завершення чого-небудь;

в обидва кінці - туди й назад;

і кінці в воду - не залишати ніяких слідів злочину, негідного вчинку;   усе вирішено;

кінці  з кінцями не сходяться / не зійшлися  - кому-небудь важко справлятися з труднощами, нестатками, у когось не вистачає коштів для чогось, не йде справа на лад;

кінці з кінцями сходяться / зійшлися  - наявна відповідність між різними частинами якої-не-будь справи, немає розбіжності у чомусь;

на (у) всі (різні) кінці - скрізь, усюди, в кожному напрямі;

як (мов, ніби / т. ін.) на кінці світу (світа) - дуже далеко;

з різних (з усіх) кінців - звідусіль;

без кінця - весь час, безперервно; дуже довго;

без кінця-краю - безмежно, безконечно; дуже довго; дуже багато;

до кінця - цілком, повністю;з кінця в кінець;

від кінця до кінця - у різні боки;

не з того кінця, з сл. робити, починати і т. ін. - не так, як потрібно;

ні кінця ні краю  -  безмежне, безконечне;

в усіх кінцях  -  всюди, скрізь;

кінчати вік (життя)  - умирати;

кінчати / кінчити (життя) на шибениці  - бути повішеним;

кінчати / кінчити (покінчити) рахунки  - обривати, припиняти з ким-небудь якісь стосунки, зв'язки;

кінь залізний (сталевий)  - трактор, мотоцикл, автомобіль;

троянський кінь - хитрі дії, підступні засоби боротьби;

кістка: бодай (хай, щоб і т. ін.). йому (тобі і т. ін.) кістка в горло, лайл. Уживається для вираження незадоволення і побажання, щоб хто-небудь замовк;

кістка (кість) від кості  -  від народження, за походженням і т. ін. належить до певного;

своя кістка  - кровно рідний;

чужа кістка  - кровно нерідний;

на (по) кістках чиїх  - ціною життя або великих жертв;

аж кістки (кості) тріщать -  сильно, міцно; у  великій мірі, дуже сильно;

кістки травою поростуть  - пройде, мине дуже багато часу;

кістку: на кістку (кість)  -  змерзнути, змерзти дуже сильно;

до кісток промокати, проймати, пробирати і т. ін.  -  дуже сильно, наскрізь, повністю;

біла кість ( зневажл.) -  люди знатного, дворянського походження;

кіт не валявся  - нічого не робиться;

як кіт табаку любити -  ірон. уживається для вираження повного заперечення змісту слова любити; зовсім не (любити);

кіт до сала  -  жадібно, дуже енергійно;

як (мов, ніби і т. ін.) кіт (кішка) з собакою  -  без злагоди, ворогуючи, сварячись постійно;

як (мов, ніби / т. ін.) кіт на мишу (до миші) - жадібно, пристрасно;

як (мов, ніби і т. ін.) кіт наплакав - дуже мало, зовсім незначна кількість;

чия кішка сало з'їла - хто винен;

як (мов, ніби і т. ін.) в рот кладе, з сл. говорити, казати і т. ін.  - дуже ясно, зрозуміло;

не клади пальця (палець) у рот (у зуби, на зуби) кому  -  хто-небудь такий, з яким слід бути обережним, бо може скористатися помилкою, промахом іншого.; хто-небудь уміє обстоювати свою думку, позицію;

хоч за раму клади  - хто-небудь дуже гарний, вродливий;

і в голову не клалося  - хто-небудь не передбачав, не сподівався чогось;

класти / покласти в основу  - виходити з чогось як з провідного, головного, визначального;

класти / покласти голову (душу) - гинути, вмирати в боротьбі, війні;

класти / покласти голову на плаху (під сокиру) – з  повною відповідальністю ручатися за кого-, що-небудь; запевняючи когось, стверджувати щось;   нести відповідальність за кого-, що-небудь;

класти / покласти життя (живіт)  -  гинути, вмирати, захищаючи, відстоюючи кого-, що-небудь;

класти / покласти зуби на полицю (на мисник)  - голодувати;

класти / покласти край (кінець)  -  припиняти яку-небудь дію, ліквідовувати якийсь стан ;

класти / покласти на папір (на папері) - писати, записувати що-небудь;

покласти на чашу ваги - вважати що-небудь основним, першорядним і надавати перевагу в чому-небудь.

Загрузка...