Развернуть меню
Цитата дня

Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость (А. П. Чехов).

Українські фразеологізми на літеру «К»

кадити (палити, курити і т. ін.) фіміам комусь, перед кимось -  дуже вихваляти кого-небудь;

не кажи й не говори -  уживається для вираження повної згоди з тим, хто здійснює акт мовлення;

не кажи «гоп» -  не будь завчасно впевненим у здійсненні чого-небудь раніше наміченого;

правду кажучі -  уживається для підтвердження того, що все сказане є істиною і не викликає заперечення;

казанок (баняк, макітра) варить -  хто-небудь розумний, кмітливий, добре розуміє що-небудь, орієнтується в чомусь;

бодай (і) не казати -  уживається для вираження незадоволення ким-, чим-небудь; краще не згадувати;

казитися з жиру -  бути надто вибагливим, вередувати, каверзувати, дуріти з розкошів;

казка без сорома (без сором; соромно й казати) - уживається при усній розповіді про кого-небудь, хто зробив або сказав щось непристойне чи неприйнятне з морального погляду;

каламутити / скаламутити (закаламутити) воду (в криниці) -  вносити розлад, неспокій; підбурювати, підмовляти кого-небудь до якихось дій;

калатати: вік калатати / скалатати -  жити в злиднях, бідувати, поневірятися;

календ: до грецьких календ, книжн., ірон., з сл. відкладати -  на невизначений термін, надовго;

каліки: півтори каліки, ірон - дуже незначна кількість, мало;

з каменем за пазухою -  хто-небудь вороже настроєний проти когось, нещирий, невідвертий, з лихими, недобрими намірами;

з каменем на душі (в грудях) -  у гнітючому, поганому настрої;

каміння: підводне каміння -  прихована небезпека, перешкода при досягненні мети;

хай (хоч) каміння з неба (падає) - за будь-яких умов, обставин, не зважаючи ні на що;

камінь: (важкий) камінь давить душу (серце) кому - кому-небудь дуже важко, хтось перебуває в гнітючому настрої, дуже страждає, переживає;

камінь за пазухою (лежить) -  хто-небудь вороже настроєний проти когось, нещирий, невідвертий, приховує свої лихі, недобрі наміри;

камінь на шйї (на шйю) - зайві обтяжливі турботи, тягар;

камінь спотикання -  велика перепона, перешкода;

камінь у город чийсь -  щось має відношення до кого-небудь, стосується когось;

наріжний камінь -  основа чого-небудь;

пробний камінь -  суть, основна якість, властивість кого-, чого-небудь;

тяжкий камінь ліг (упав, звалився і т. ін.) на груди (на душу, на серце) кому, кого, чиї (чию, чиє) і без додатка -  кого-небудь спіткало горе, нещастя і т. ін.;

як (мов, ніби, наче і т. ін.) камінь з душі (з грудей) спав (скотився, звалився і т. ін.) кому, в кого -  кому-небудь стало легко, спокійно, хтось заспокоївся;

як (мов, ніби і т. ін.) камінь ліг на душу (на серце) -  кому-небудь дуже важко, хтось перебуває в гнітючому настрої, страждає, переживає і т. ін.;

як (мов, ніби і т. ін.) камінь у воду, перев. з сл. пропасти, зникнути і т. ін.  -  безслідно;

канути (відійти) в забуття -  забутися;

канути у вічність (у безвість, у небуття) - зникнути безслідно, безповоротно;

капає: за комір не капає - добре, безтурботно живеться кому-небудь, немає незгоди, неприємностей і т. ін; нема чого поспішати з чим-небудь;

капельки: ані (ні) капельки (крапельки) -  ніскільки,анітрохи;

капітал: мертвий капітал -  цінність, яка не використовується ким-, чим-небудь, не знаходить застосування;

капость: на капость -  щоб зробити шкоду, заподіяти прикрість;

кара: (чиста) кара божа (господня, вавілонська і т. ін.) - уживається для вираження незадоволення ким-, чим-небудь, здивування;

карась: як (мов, ніби і т. ін.) карась ротом глипає -  хто-небудь дуже розгублений, почуває себе незручно, ніяково;

карась у вершу, з сл. сунутися, лізти / т. ін.  - необачно, необережно;      

карбованець: довгий карбованець -  великий і легкий заробіток;

слизький карбованець -  нечесно здобуті гроші;

карбованці бряжчать - є гроші в кого-небудь;

карбувати в пам'яті -  добре, міцно запам'ятовувати;

карбуватися на душі (на серці) - назавжди залишатися в пам'яті, в свідомості;

каркай: не каркай (як ворона) - уживається в розмові як застереження від чогось небажаного; 

карта (ставка) бита / побита - хто-небудь зазнав повної поразки в чомусь;

остання карта - єдина, вирішальна можливість для досягнення поставленої мети;

карти в руки -  хтось досвідчений, має можливість показати свою вдачу, свої знання, уміння і т. Ін;

картина: як картина -  хто-небудь дуже гарний, вродливий;

кат зна що (як, куди і т. ін.) - не те, що треба; не таке, як треба; не так, як треба; те, що викликає осуд, подив і т. ін.;

кат із ним (із ними) - уживається для вира ження примирення, вимуш еної згоди з чим-небудь, невдоволення чимсь, утрати інтересу до чого-небудь; нехай буде так, як є;

кат його знає (зна) -  невідомо, незрозуміло;

кат його (її) (маму) бери (забирай) / взяв (побрав, забрав) - уживається  досади з приводу чогось, незадоволення ким-, чим-небудь, для вираження зневажливого ставлення до кого-,  чого-небудь;

кат катом; кат з катів -  дуже жорстокий (про людину);

качан: на качан, з сл. змерзнути, задубіти іт.ін. - у великій мірі, дуже, сильно;

качка: щоб тебе (її, його і т. ін.) качка (ніжкою) копнула (брикнула і т. ін.), жарт.  - уживається для вираження незадоволення ким-, чим-небудь, несхвалення чогось і т. ін;

каша: березова каша (кашка, припарка) - жарт. різка, якою карають;

заварилася каша (катавасія) -  почалася якась складна і клопітна або неприємна справа, зчинилася сварка, бійка, сталося цілковите безладдя;

каша скисла - кому-небудь не вдалося успішно здійснити свої наміри, задуми і т. ін;

квадраті: у квадраті -  удвічі більше, подвійне; дуже, надто;

квасити губи -  виявляючи незадоволення, прикрість, смуток, починати плакати;

квацати (квацяти) дьогтем -  ганьбити кого-, що-небудь;

квит: і (та й) квит  - і все; та й годі;

квіточка: як (мов, ніби і т. ін.) та квіточка (квітка) - дуже гарна;

кволий: на розум кволий -  розумово недорозвинений, недоумкуватий;

як (мов, ніби і т. ін.) квочка на яйцях, з сл. сидіти -  невідступно, старанно, дбайливо;

кебета догори дрйгом стала -  хто-небудь збожеволів, утратив здатність ясно мислити;

без керма і без вітрил -  не маючи певного спрямування, визначеної мети;

ні керма, ні вітрил -  хто-небудь не контролює своїх дій, учинків, зовсім не керує ними;

кермо влади - керування, керівництво;

кивати головою на кого - засуджувати чию-небудь поведінку, не схвалювати чиїхось вчинків;

кивати пальцем у чоботі - нишком, крадькома погрожувати кому-небудь; гудити когось, не виявляючи відкрито свого невдоволення;

кивнути: навіть пальцем не кивнути (не ворухнути, не рушити, не поворушити і т. ін.) -  зовсім нічого не зробити для здійснення чого-небудь;

кидає/кинуло в жар (в пал) -  хто-небудь червоніє від ніяковості;  хто-небудь дуже хвилюється, бентежиться від неприємних переживань, страху і т. ін.; у кого-небудь висока температура; хто-небудь червоніє від хвилювання, збудження, сорому і т.;

кидає / кинуло в сльози (в сльозу) кого -  у кого-небудь виступають сльози на очах;

кидало: щоб тебе об землю кидало, лайл. - уживається для вираження незадоволення, злості і т. ін;

кидати: у піт кидати (вдаряти) / кинути (вдарити)  -  хто-небудь перебуває в стані сильного хвилювання, напруження, внутрішнього збудження;

кидати / кинути болотом (болото, гряззю і т. ін.) — що, на кого — що -  ганьбити, бруднити, гостро картати кого-, що-небудь;

кидати / кинути в дрож (в холод, в лихоманку, в трясцю і т. ін.) -  викликати в кого-небудь стан нервового збудження, надмірного хвилювання, страху і т. Ін; позбавляти кого-небудь спокою;

кидати / кинути виклик -  робити категоричну, різку пропозицію вступити в боротьбу, поєдинок і т. ін., виступати проти чого-небудь загальноприйнятого;       

кидати / кинути в очі, в обличчя і т. ін. -. обвинувачення, звинувачення і т. ін.;

кидати / кинути ґедзя (гедза) - говорити, робити кому-небудь щось дратівливе, обурливе;
грайливо поглядати на кого-небудь;

кидати / кинути.жарину в серце (в груди)  - робити натяк на що-небудь, викликати в кого-небудь хвилювання; бентежити, тривожити когось;

кидати / кинути камінь (каменя, каменем) на кого, в кого-  осуджувати, ганити, ганьбити кого-небудь;

кидати / кинути клич (гасло, слово / т. ін.) -  звертатися до когось із закликом;

кидати / кинути на чашку терезів -  робити все можливе, докладати всіх зусиль, щоб добитися успіху;

кидати / кинути недобрим оком на кого - ,  що -  не схвалювати чию-небудь поведінку, засуджу вати чиїсь вчинки, дії і т. ін.;

кидати / кинути оком (очима, погляд, зір і т. ін.) на кого - , що -  час від часу дивитися, поглядати на кого-, що-небудь;  дивитися, роздивлятися навколо, кругом себе ;  звертати увагу на кого-небудь, цікавитися кимсь, залицятися до когось; стерегти що-небудь.;

кидати / кинути пісок у вічі -  обдурювати кого-небудь;

кидати / кинути пляму -  ганьбити, неславити кого-, що-небудь;

кидати / кинути рукавичку (рукавицю) - вступати в боротьбу з ким-, чим-небудь, викликати когось на поєдинок;

кидати / кинути світло на що -  розкривати що-небудь, робити його ясним, зрозумілим.;

кидати / кинути то в жар, то в холод  - викликати в кого-небудь сильне хвилювання, збудження -  позбавляти кого-небудь спокою;

кидати / кинути якір (якоря)  - знаходити собі пристановище;  зупинятися, розташовуватися де-небудь тимчасово;

кидати (класти) / кинути (покласти) на зуб (на зуби)  -  їсти, з'їдати;

кидати (наводити, класти, накидати і т. ін.)/кинути (навести, накласти, накинути і т. ін.) тінь (тіні) на кого - , що -  поширювати погану славу про кого-, що-небудь, наговорювати на когось, щось; ганьбити когось, щось;  позначатися, відбиватися на кому-, чому-небудь, негативно впливати на щось;

кидати (пускати, розкидати і т. ін.) / кинути (пустити, розкинути і т. ін.) на вітер, з сл. гроші, карбованці, заробіток  -  даром, марно, необдумано витрачати;

кидати слова на вітер -  даремно, марно говорити що-небудь;

кидати (шпурляти, жбурляти і т. ін.) / кинути (шпурнути, жбурнути і т. ін.) камінці (камінця, камінь, грудкою і т. ін.) в город -  зачіпати кого-небудь словами, розмовами;

що (як) горохом об стінку (о стіну) кидати - не реагувати на розмову, на чиї-небудь зауваження і т. ін.;

як (мов, ніби / т. ін.) за себе кидати / кинути, з сл. їсти - жадібно, з апетитом, дуже швидко й енергійно;

кидатися / кинутися в безодню - переставати жити; гинути;

кидатися / кинутися сторч головою  - діяти, робити що-небудь необдумано, нерозсудливо;

кидатися на всі боки  - діяти непослідовно, розпочинаючи кілька справ і не завершуючи жодної.;

кидатися словами (словом, фразами і т. ін.) - безвідповідально, необдумано говорити, обіцяти що-небудь;

не києм (не кийком), то палицею  - все одно, все-таки; однаково;

кинеш: скільки оком кинеш (кинь, докинеш, скинеш, захопиш, зглянеш і т. ін.)  - на всьому просторі, який можна побачити; скрізь до самого обрію;

кинути у небуття - забути що-небудь;

кинути палицею (палкою) - близько, недалеко;

кинути щуку у річку -  замість покарання, створити для кого-, чого-небудь кращі умови, ніж були;

як (мов, ніби і т. ін.) чортові в зуби кинути кого, що  - невідомо куди подіти кого-, що-небудь;

кинутися в голову  - несподівано, раптово пригадатися кому-небудь, викликавши в когось переживання;

кинуто: жеребок (жереб) кинуто  - прийнято остаточне рішення, зроблено вирішальний крок у якій-небудь справі, в якомусь заході;

куди не кинь (не глянь) - з  усіх боків, у всіх відношеннях, у всьому;

куди не кинь / не скинь (не глянеш, не окинеш і т. ін.) оком  - кругом, скрізь, усюди;

куди не кинься - у  кожному місці, всюди;

аж кипить - відбувається, здійснюється і т. ін. що-небудь дуже жваво;

кипить, як (мов, ніби і т. ін.) у казані - відбувається сварка, суперечка;

на серці кипить чиїм, у кого - хто-небудь хвилюється, переживає;

як (мов, ніби і т. ін.) в окропі кипить - дуже завзято, енергійно виконується яка-небудь робота, здійснюється якась справа;

кипіти в руках - вправно, швидко і т. ін. виконувати, здійснювати що-небудь;

кипнем (кипенем) кипіти - здійснюватися, відбуватися дуже енергійно, з великою силою, інтенсивністю;  вирувати, клекотіти;

як (мов, ніби / т. ін.) у казані кипіти - дуже енергійно відбуватися, здійснюватися;

кирпа вгору - триматися з погордою, зверхньо дивитися на кого-небудь;

в горілці киснути  - постійно пиячити;

з пустою (з порожньою, з бідною і т. ін.) кишенею - у  когось мало або нема грошей;

не з моєю (не з твоєю і т. ін.) кишенею - у  кого-небудь недостатньо коштів;

кишеня не сходиться від грошей і т. ін. - дуже багато;

не видержить (не витримає) кишеня  - не вистачить коштів на що-небудь;

повна (набита, непорожня і т. ін.) кишеня (калитка) - багато грошей;

порожня (пуста, бідна / т. ін.) кишеня (калитка)  - мало, нема грошей;

аж (так і) кишить  - дуже багато кого-, чого-небудь;

кишка тонка (коротка, слабка і т. ін.) у кого - хто-небудь легкодухий, нестійкий, нерішучий, боягузливий;  у кого-небудь не вистачає сил, здібностей і т. ін. для чогось;

аж кишки болять  - у великій мірі, дуже;

кишки грають / заграють марш - хто-небудь дуже голодний;

до осинового кілка - до кінця життя, до смерті;

з першого кілка починати і т. ін. – з самого початку, з нічого;

ні кілка, ні дрючка, перев. з сл. мати – нічого;

як (мов, ніби і т. ін.) на кілку теліпатися, висіти і т. ін. - дуже вільно ;

як (мов, ніби і т. ін.) кілок у тин, з сл. упертися і т. ін. - у  великій мірі, дуже, надто;

як з кілочка - несподівано, раптово;

як (мов, ніби / т. ін.) на кілочках - дуже занепокоєний, украй схвильований, збуджений;

кільце в ланцюгу - складова частина чого-небудь цілого;

з кіндратиком у голові - хто-небудь психічно хворий;

кінець ділу - що-небудь зроблено, закінчено;

кінець кінцем - після всього, нарешті, зрештою;

на який кінець - для чого, навіщо;

під кінець чогось - на закінчення, на завершення чого-небудь;

в обидва кінці - туди й назад;

і кінці в воду - не залишати ніяких слідів злочину, негідного вчинку;   усе вирішено;

кінці  з кінцями не сходяться / не зійшлися  - кому-небудь важко справлятися з труднощами, нестатками, у когось не вистачає коштів для чогось, не йде справа на лад;

кінці з кінцями сходяться / зійшлися  - наявна відповідність між різними частинами якої-не-будь справи, немає розбіжності у чомусь;

на (у) всі (різні) кінці - скрізь, усюди, в кожному напрямі;

як (мов, ніби / т. ін.) на кінці світу (світа) - дуже далеко;

з різних (з усіх) кінців - звідусіль;

без кінця - весь час, безперервно; дуже довго;

без кінця-краю - безмежно, безконечно; дуже довго; дуже багато;

до кінця - цілком, повністю;з кінця в кінець;

від кінця до кінця - у різні боки;

не з того кінця, з сл. робити, починати і т. ін. - не так, як потрібно;

ні кінця ні краю  -  безмежне, безконечне;

в усіх кінцях  -  всюди, скрізь;

кінчати вік (життя)  - умирати;

кінчати / кінчити (життя) на шибениці  - бути повішеним;

кінчати / кінчити (покінчити) рахунки  - обривати, припиняти з ким-небудь якісь стосунки, зв'язки;

кінь залізний (сталевий)  - трактор, мотоцикл, автомобіль;

троянський кінь - хитрі дії, підступні засоби боротьби;

кістка: бодай (хай, щоб і т. ін.). йому (тобі і т. ін.) кістка в горло, лайл. Уживається для вираження незадоволення і побажання, щоб хто-небудь замовк;

кістка (кість) від кості  -  від народження, за походженням і т. ін. належить до певного;

своя кістка  - кровно рідний;

чужа кістка  - кровно нерідний;

на (по) кістках чиїх  - ціною життя або великих жертв;

аж кістки (кості) тріщать -  сильно, міцно; у  великій мірі, дуже сильно;

кістки травою поростуть  - пройде, мине дуже багато часу;

кістку: на кістку (кість)  -  змерзнути, змерзти дуже сильно;

до кісток промокати, проймати, пробирати і т. ін.  -  дуже сильно, наскрізь, повністю;

біла кість ( зневажл.) -  люди знатного, дворянського походження;

кіт не валявся  - нічого не робиться;

як кіт табаку любити -  ірон. уживається для вираження повного заперечення змісту слова любити; зовсім не (любити);

кіт до сала  -  жадібно, дуже енергійно;

як (мов, ніби і т. ін.) кіт (кішка) з собакою  -  без злагоди, ворогуючи, сварячись постійно;

як (мов, ніби / т. ін.) кіт на мишу (до миші) - жадібно, пристрасно;

як (мов, ніби і т. ін.) кіт наплакав - дуже мало, зовсім незначна кількість;

чия кішка сало з'їла - хто винен;

як (мов, ніби і т. ін.) в рот кладе, з сл. говорити, казати і т. ін.  - дуже ясно, зрозуміло;

не клади пальця (палець) у рот (у зуби, на зуби) кому  -  хто-небудь такий, з яким слід бути обережним, бо може скористатися помилкою, промахом іншого.; хто-небудь уміє обстоювати свою думку, позицію;

хоч за раму клади  - хто-небудь дуже гарний, вродливий;

і в голову не клалося  - хто-небудь не передбачав, не сподівався чогось;

класти / покласти в основу  - виходити з чогось як з провідного, головного, визначального;

класти / покласти голову (душу) - гинути, вмирати в боротьбі, війні;

класти / покласти голову на плаху (під сокиру) – з  повною відповідальністю ручатися за кого-, що-небудь; запевняючи когось, стверджувати щось;   нести відповідальність за кого-, що-небудь;

класти / покласти життя (живіт)  -  гинути, вмирати, захищаючи, відстоюючи кого-, що-небудь;

класти / покласти зуби на полицю (на мисник)  - голодувати;

класти / покласти край (кінець)  -  припиняти яку-небудь дію, ліквідовувати якийсь стан ;

класти / покласти на папір (на папері) - писати, записувати що-небудь;

покласти на чашу ваги - вважати що-небудь основним, першорядним і надавати перевагу в чому-небудь.

Загрузка...