Развернуть меню


Загрузка...

Цитата дня

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск…
(К. Г. Паустовский)

Прості та складні речення: зразок повідомлення

Речення – це граматична та смислова цілісна одиниця мовлення, яка складається зі словосполучень та виражає закінчену думку.

В українській мові речення за будовою поділяються на прості та складні. Їх розрізняють за кількістю граматичних основ. У простому реченні є лише одна граматична основа, у складному – дві або більше.

Просте речення – це таке, в якому наявна лише одна пара підмет-присудок у двоскладному або тільки підмет, чи тільки присудок у односкладному реченні. Наприклад:

Зрання йде дощ. – Просте, двоскладне.
Веселий весняний дощик. – Просте, односкладне.
Зрання дощить. – Просте, односкладне.

Просте речення може бути поширеним за рахунок другорядних членів речення або ускладненим однорідними членами, відокремленими членами речення, вставними словами та конструкціями, звертаннями тощо.

Складне речення складається з двох або більше граматичних основ.

Зрання йде дощ, а сонця не видно взагалі. (2 грам. основи)
Зрання йде дощ, небо потемніло, хоч десь за тучами ходить сонце. (3 грам. основи)

Частини складного речення розділяються інтонаційно та за допомогою знаків пунктуації – коми, тире, двокрапки та інколи крапки з комою. За типом зв’язку складні речення поділяються на сполучникові та безсполучникові. Сполучникові складні речення бувають сурядними та підрядними, безсполучникові – такими, що співвідносяться з сурядними чи підрядними.

Загрузка...

Сурядний тип зв’язку між частинами складного речення означає їх рівноправність, неможливість поставити питання від однієї частини до іншої:
Зрання йшов дощ, але місцями між тучами проглядали сонячні промені.

Частини складносурядних речень пов’язані між собою сурядними сполучниками і, та, а, але, проте, або, чи-чи тощо.

У підрядних складних реченнях виділяють головну частину та залежну (або кілька), від головної до залежних можна поставити питання та визначити тип підрядного зв’язку.
Він прокинувся рано, (навіщо?)щоб встигнути на потяг.

Частини складнопідрядних речень поєднуються підрядними сполучниками сполучними словами хто, що, щоб, аби, коли, де, якщо, наче, який, котрий, скільки тощо.

Безсполучникові складні речення за типом зв’язку співвідносяться із складносурядними та складнопідрядними за тим самим принципом, проте поєднуються лише за смислом та інтонаційно. Між частинами безсполучникового речення можуть ставитися коми, тире, двокрапки.
Він прокинувся рано: (чому?) хотів встигнути на потяг.

У складному реченні можуть бути одночасно різні типи зв’язку. Такі речення називаються складними синтаксичними конструкціями. Такі речення називаються складними синтаксичними конструкціями.
Він прокинувся рано, (навіщо?)адже хотів встигнути на потяг, (потяг який?) який відправлявся о восьмій, (сурядний зв'язок)але треба було ще проїхати через пів міста, (сурядний зв'язок)і погода зрання не радувала: (чому?) дощ заливав вулиці.

Читайте подібні твори
Архів творів

Специфіка драматургії як роду літератури (коротко)

Концепція «смерті автора» Ролана Барта в літературознавстві

Речення з діалектизмами: приклади

Правильний наголос у словах – підготовка до ЗНО. Завантажити словник наголосів