Развернуть меню


Загрузка...

Цитата дня

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск…
(К. Г. Паустовский)

Історія мовознавства як складова науки про мову

Мовознавство – це наука про людську мову взагалі та всі мови світу як індивідуальних представників. Мовознавство визначає своїм предметом мову, як притаманний лише людині засіб спілкування , а також окремі конкретні мови в їх реальному функціонуванні, у статиці та динаміці, в їх теперішньому і минулому, в усіх взаємозв’язках та взаємодії суспільства, свідомості та культури.

Шлях до пізнання людини лежить через пізнання її мови. Мовознавство є багатогалузевою наукою про мову. Воно також займається дослідженням загальнотеоретичних проблем лінгвістики. Основним методологічним принципом є принцип історизму. Згідно з цим принципом, кожне явище історії мовознавства співвідносять з сучасними уявленнями про те, чи інше питання, адже без цього неможливо встановити місце мовознавчої праці в поступальному русі історії мови. Загальна оцінка дається в залежності від того,що нового внесли її автори в науку порівняно зі своїми попередниками, та також яке значення вона мала для свого часу, а не лише з точки зору сучасного рівня знань.

Загрузка...

Сучасне мовознавство є результатом багатолітнього невпинного розвитку та постійного вдосконалення наукової лінгвістичної думки. Наукові знання про мову вперше з’явилися у боротьбі з магічними та міфологічними уявленнями про мову та слово. Ці відомості досягалися шляхом спостереження та аналізу фактів та мовного матеріалу. Свідченням цього є найдавніші письма, приклади яких дійшли до нашого часу.

-Словесно-складове давньоєгипетське письмо ( Друга половина IV тисячоліття до н.е.)

-Шумерське письмо (3200 р до н.е.)

- Еламське письмо (3000 до н.е.)

- Протоіндоєвропейське (3000-2000 до н.е.)

- Критське (менойське) (2000 до н. е)

- Китайське (2000 до н.е.)

Проаналізувавши вище зазначені види письма вчені прийшли до висновку, що аналіз мови розпочався з визначення змісту слів, побудови їх зображень, членування їх на складі та звуки. Їм належить незаперечна роль в історії розвитку мови.

Читайте подібні твори

Мовознавство у стародавньому Китаї

Мовознавство в стародавній Індії

Лінгвофілософські погляди О.Потебні
Архів творів