Развернуть меню


Загрузка...

Цитата дня

Словарь: зловредное литературное изобретение; он служит для того, чтобы остановить развитие языка и лишить его гибкости (Амброуз Бирс, американский писатель).

Історія мовознавства як складова науки про мову

Мовознавство – це наука про людську мову взагалі та всі мови світу як індивідуальних представників. Мовознавство визначає своїм предметом мову, як притаманний лише людині засіб спілкування , а також окремі конкретні мови в їх реальному функціонуванні, у статиці та динаміці, в їх теперішньому і минулому, в усіх взаємозв’язках та взаємодії суспільства, свідомості та культури.

Шлях до пізнання людини лежить через пізнання її мови. Мовознавство є багатогалузевою наукою про мову. Воно також займається дослідженням загальнотеоретичних проблем лінгвістики. Основним методологічним принципом є принцип історизму. Згідно з цим принципом, кожне явище історії мовознавства співвідносять з сучасними уявленнями про те, чи інше питання, адже без цього неможливо встановити місце мовознавчої праці в поступальному русі історії мови. Загальна оцінка дається в залежності від того,що нового внесли її автори в науку порівняно зі своїми попередниками, та також яке значення вона мала для свого часу, а не лише з точки зору сучасного рівня знань.

Загрузка...

Сучасне мовознавство є результатом багатолітнього невпинного розвитку та постійного вдосконалення наукової лінгвістичної думки. Наукові знання про мову вперше з’явилися у боротьбі з магічними та міфологічними уявленнями про мову та слово. Ці відомості досягалися шляхом спостереження та аналізу фактів та мовного матеріалу. Свідченням цього є найдавніші письма, приклади яких дійшли до нашого часу.

-Словесно-складове давньоєгипетське письмо ( Друга половина IV тисячоліття до н.е.)

-Шумерське письмо (3200 р до н.е.)

- Еламське письмо (3000 до н.е.)

- Протоіндоєвропейське (3000-2000 до н.е.)

- Критське (менойське) (2000 до н. е)

- Китайське (2000 до н.е.)

Проаналізувавши вище зазначені види письма вчені прийшли до висновку, що аналіз мови розпочався з визначення змісту слів, побудови їх зображень, членування їх на складі та звуки. Їм належить незаперечна роль в історії розвитку мови.

Читайте подібні твори

Мовознавство у стародавньому Китаї

Мовознавство в стародавній Індії

Лінгвофілософські погляди О.Потебні

Архів творів