Развернуть меню


Загрузка...

Цитата дня

Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как (Л.Н. Толстой).

Лінгвофілософські погляди О.Потебні

О. Потебня – філософ мови

Потебня Олександр ( 1835 — 1891) – видатний український мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч, доктор філології, професор, член-кореспондент Петербурзької АН з 1875 р., член багатьох (у тому числі зарубіжних) наукових товариств.

О. Потебня вказував на необхідність вивчати мовні явища у їх взаємозв’язках і взаємовідношеннях. Філософською основою багатьох його лінгвістичних концепцій були матеріалістичні підходи до інтерпретації мовних фактів. Дослідник підкреслював зв’язок теорії з практикою, протиставляв людину навколишньому світу. У своїх поглядах О. Потебня чітко відмежовував сферу мови і мовлення. Значення слова можливе тільки у мовленні. Мова в цілому – це система тісно пов’язаних та взаємозумовлених елементів, що знаходяться у відповідних взаємовідношеннях і взаємозалежностях.

Одним із перших вітчизняних науковців О. Потебня широко розглянув питання формування мови в цілому і слова як мовного знаку зокрема. Вважав, що центральним предметом наукового вчення було слово, його семантична, граматична і словотворча структура та синтаксичні функції.

Загрузка...

У 1862 р. детально та переконливо розкриває поняття знака. За О. Потебнею слово – не знак, а лише оболонка або форма знака, тому у слові є 3 елементи: членороздільний звук, уявлення та значення слова.

Протягом всієї лінгвістичної діяльності до коло його наукових роздумів входила проблема мови й мислення. Вважав, що слово допомагає у процесі творення поняття, а «мова є не засіб виражати вже готову думку, а створювати її, вона не відображення сформульованого світогляду, а формулююча її діяльності».

О. Потебня розробляв теорію граматичної форми. Вважав, що граматичні форми виявляються не лише у межах структури слова, а й у сфері будови речень. Для нього граматична форма була семантично-синтаксичним поняттям. Дослідник не давав спеціального визначення для поняття частини мови. Виділяв повнозначні та формальні слова.

О. Потебня вперше дав визначення поняття граматичної категорії та з’ясував її відношення до логічних категорій. Також йому належить психолінгвістична модель народження слова, речення та частин мови в процесі осягнення людським розумом нескінченного різноманіття явищ та процесів навколишнього світу.

Наукова діяльність О Потебні відіграла важливу роль у розвитку слов’янської філософії та світової науки в цілому.

Читайте подібні твори

Мовознавство у стародавньому Китаї

Мовознавство в стародавній Індії

Історія мовознавства. Історія мовознавства як складова науки про мову

Архів творів