Развернуть меню
Цитата дня

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск…
(К. Г. Паустовский)

Чергування приголосних в іменниках та прикметниках

1. В іменниках І відміни у Д.в. та М.в.  та ІІ відміни у М.в. при словозміні та словотворенні відбувається чергування:

г - ж – з’  нога – нозі - ніжка
к – ч – ц’ рука – рука – ручка - руці
х – ш – с’ вухо – вушко – вусі

2. При творенні прикметників з суфіксом –н звуки к та ц змінюються на ч:

рік – річний
безпека – безпечний
кінець – конечний
3. При творенні прикметників за допомогою суфікса – ськ-:

кріпак – кріпацький
Рига – ризький
кріпак – кріпацький

Суфікси –ськ- не змінюються у словах іншомовного походження:
цюріх – цюріхський, Дамаск – дамаський, казах - казахський

Назад до довідника

Загрузка...