Развернуть меню
Цитата дня

Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов (А.С.Пушкин).

Чергування голосних звуків української мови. Чергування о-і, е-і

Чергування – це постійні закономірні зміни звуків в одних і тих самих частинах слова. Чергування звуків, що виникли давно, називають історичними. Вони поділяються на власне чергування та на випадання (чергування з нулем звука).

1) [і] в закритому складі іменника, прикметника, числівника, займенника в називному відмінку чергується з [о] та [е] у відкритому складі в непрямих відмінках:
міст – моста
твій – твого
сім - семи

2) [е], [о] у відкритому складі іменників ж.р. I відміни в називному відмінку (Н.в.) чергується з [і] в закритому складі в родовому відмінку (Р.в.) множини

а) у словах з кореневим буквосполученням -оро-, -оло-, -ере, а також у деяких словах з цими буквосполученнями та постійним наголосом:
дорога – доріг
корова – корів
береза – беріз
борона – борін
борода – борід
але колода – колод

б) у ряді слів, які перед закінченням не мають збігу приголосних, а також у деяких словах з постійним наголосом:
ягода – ягід
особа – осіб
підкова – підків

А також у похідних від них слів з суфіксом –к(а): ніжка, борідка

3) [е], [о] у відкритому складі іменників с.р. II відміни у Н.в.однини чергуються в закритому складі Р.в. множини з [і]

а) у кореневих сполученнях -оро-, -оло-, -ере (крім джерело – джерел, дерево-дерев)
болото – боліт
долото – доліт

б) у ряді слів, які в закінченнях не мають збігу приголосних:
село – сіл

А також у похідних від них словах із значенням зменшення:

долото – долітце
село-сільце

4) [е], [о] у відкритому складі інфінітива чергується з [і] у закритому складі дієслів минулого часу ч.р. однини та дієприслівниках, якщо відповідні форми ж.р. та с.р. мають наголос на останньому складі:
берегти – берегла – беріг, зберігши
нести – несла – приніс, принісши

Увага! [о] та [е] не чергуються з [і]у словах іншомовного походження та книжних словах: балон, жетон, закон

Назад до довідника

Загрузка...