Училка

Головна
Твори на вільну тему
Твори з літератури
Міні-твори
Методика
Діалоги
Диалоги на русском
Твори до ЗНО
Відповіді до ДПА
Світова літ-ра ДПА
ДПА-2013 9 клас
Сочинения
English
Українські загадки
Детские стихи
Диктанти
Англійська мова
Словник синонімів
Казки українською
Литература
Довідник укр мови
Студентам
Словник фразеологізмів

Цитата дня

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск…
(К. Г. Паустовский)


Правопис м’якого знака

Якщо в українській літературній вимові приголосний звучить твердо, то м’який знак не ставиться. Якщо ж приголосний вимовляється м’яко перед іншим приголосним, то м’який знак може писатися чи ні.

М’який знак пишеться:

1) на позначення приголосних д,т, з, с, ц, л, н, дз в кінці слова: знань, сердець, мазь, молодь, горить, голись, олівець, біль;

2) на позначення м’якості приголосного л у середині слова перед приголосним: сільський, Данильченко, дальній, їдальня, крильце; у суфіксах –альник, -ельник, -ильник, -альн, -ельн, -ильн, - альність: складальник, будівельник, рубильник, в’язальник, котельник, коптильник, тональність;

3) на позначення м’якості приголосних д, т, з, с, ц, н, дз перед твердими (крім шиплячих): батько, слизько, боротьба (м’який знак зберігається при відмінюванні цих слів), сядьте, злазьте, зненацька, станьмо;  

4) у словах іншомовного походження після м’яких д, т, з, с, н, л перед ї, йо, я, ю, є, що позначають два звуки: Нью-Йорк, конферансьє, мільярд;

5) в суфіксах –ськ, -зьк, -цьк, –зькість, -ськість, - ськ, -зьк, -цьк, иськ, -еньк, -оньк, -есеньк, -ісіньк, -юсіньк, незважаючи на наступний м’який приголосний: сільський, близький, військо, хвацько, пасовисько, близькість, людськість, слизькість, тоненько, тонесенько, малюсінький;

6) в середині слова після р перед о: трьох, чотирьох;

7) після м’якого приголосного перед о: сьомий, цього;

8) у сполученнях –ньк-, -льк- і похідних від них –ньц-, -ньч-, -льц-, -льч-: ненька – неньці, лялька – ляль чин;

9) Якщо у формі називного відмінка слова є м’який знак, то він зберігатиметься при відмінюванні, незалежно від попереднього та наступного приголосного:  тасьма – на тасьмі, дівчинонька – дівчиноньці, калька - кальці.

М’який знак не пишеться:

1) після б, п, в, м, ф, ж,ч, ш, щ: кров, степ, дощ, облич, дим, верф, ставте, насипте, наріжте, піч, свічка, ківш; після ц в окремих іменниках та вигуках у кінці слова: плац, палац, шприц, бац, клац, гоц;

2) після букви р у кінці слова та складу: базар, Харків, воротар, лікар, гіркий. Виняток: Горький;

3) у словах іншомовного походження перед я, ю, що позначають звуки [а], [у] після м’якого приголосного: дюна, ілюзія;

4) у складних числівниках у кінці першої частини, незважаючи на наступний твердий приголосний: шістсот, п’ятсот, шістнадцять;

5) якщо після приголосного наступний приголосний м’який:  астраханський, колодязні. Виняток: слова з м’яким [л’] Уральський, сільський, тьмяний та слово різьбяр;

6) у прізвищах після н, д перед суфіксами –ченк, -чук, чишин: Грінченко, Романчук, Гринчишин. Увага! Після л м’який знак пишеться: Михальчук, Гальченко;

7) у словах баский, боязкий, в’язкий, дерзкий, жаский, ковзкий, порский, плаский, плоский, різкий та похідних від них: боязкість, різкість, плоско, ковзко, тому що сполучення –зк-, -ск- тут не є суфіксами;

8) у суфіксах –алн(о), -илн(о): ціпилно, держално, пужално. Проте у зменшених формах м’який знак пишеться: держальце, пужальце;

9) у сполученнях –лк- та в похідних від нього –лц-, -лч-: гілка – гілці, балка – балці, Наталка – Наталчин;

10) між літерами, що позначають подвоєні приголосні: рілля, зілля, сіллю, піччю, розрісся, ллю, ранній, Запоріжжя.

Назад до довідника

Інформація на сайті охороняється Законом України про авторські права. Копіювання матеріалів заборонено
Написати нам, реклама на сайті, співпраця ycilka.net@yandex.ru Яндекс.Метрика